Aplacas

Croeso i Wythnos Wyddoniaeth Prydain yma o Brifysgol Aberystwyth!

Er bod alpacaod yn pwyso tua'r un fath â defaid, maent yn edrych ac yn ymddwyn yn wahanol iawn. Maent yn dod o Beriw yn Ne America ac yn cynhyrchu côt drwchus o wlân mân i’w cadw nhw’n gynnes yn fynyddoedd yr Andes. Sut fyddan nhw’n ymdopi â byw yng Nghymru?

CWESTWIN CWIS!

Beth yw'r enw a roddir ar babi aplaca?