Cymdeithion Robot

Croeso i Wythnos Wyddoniaeth Prydain yma o Brifysgol Aberystwyth!

Mae robotiaid yn dod yn fwy cyffredin mewn ystod eang o raglenni a thasgau ymarferol. Byddwn yn edrych ar sut all robotiaid fod yn gwmni, yn yr un modd ag anifeiliaid anwes, a pha gymorth arall y gallant efallai ei ddarparu. 

CWESTIWN CWIS!

Pa synhwyrydd sydd gan MiRo sydd wedi'i ysbrydoli gan ystlumod?