Sut i fod yn Robot

Croeso i Wythnos Wyddoniaeth Prydain yma o Brifysgol Aberystwyth!

Bydd pobl yn y dyfodol wedi’u gwneud o blastig a metel ac nid o esgyrn a chyhyrau. Byddwn yn gallu rhedeg yn gyflymach heb flino. Gallwn fod yn gryfach nag erioed ac yn iach trwy'r amser. Gall eich ymennydd reoli corff peiriannol yn union fel eich corff chi heddiw.

Taflen Weithgaredd

Taflen Weithgaredd - Oobleck

Cwestiwn Cwis!

Pa ran o'r corff dynol allai reoli eich 'corff peirianyddol' ('Machine body') yn y dyfodol?