Strwythur yr Arholiadau a Chyn Papurau

Pa bapurau arholiad ddylwn i eu dewis?

Cliciwch ar y dolenni isod i ddod o hyd i bapurau arholiad yn y gorffennol, trosolwg o bob pwnc, ac a yw'r Adran yr ydych yn gwneud cais iddi yn gofyn i chi sefyll unrhyw bapurau arholiad penodol.