Edward Llwyd, 0.01

What3Words - gwrthwynebu.cywaith.gweinyddwr 

Mae 0.01 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod isaf adeilad Edward Llwyd ar gampws Penglais (Mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.
View from teaching podium
View from door
View from back left
View from back right

Manylebau

Nifer y seddi: 100

Math o ystafell: darlithfa - seddi ar ogwydd

Maint yr ystafell: 196 m² (15m hyd x 13m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

O brif fynedfa adeilad Edward Llwyd, croeswch y cyntedd i’r grisiau. Ar waelod y grisiau, trowch i’r chwith ac fe ddewch o hyd i 0.01 ym mhen pellaf y coridor ar eich chwith.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

1 uned arddangos weledol

1 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24