Edward Llwyd, 0.01

Mae 0.01 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod isaf adeilad Edward Llwyd ar gampws Penglais.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 13 (100 yn flaenorol)

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 196 m² (15m hyd x 13m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

O brif fynedfa adeilad Edward Llwyd, croeswch y cyntedd i’r grisiau. Ar waelod y grisiau, trowch i’r chwith ac fe ddewch o hyd i 0.01 ym mhen pellaf y coridor ar eich chwith.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

1 taflunydd data

1 bwrdd gwyn