Edward Llwyd, 3.34

Mae 3.34 wedi'i leoli ar lawr uchaf adeilad Edward Llwyd ar gampws Penglais.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 12 (30 yn flaenorol)

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 66 m² (10m hyd x 6.6m lled)

Bleinds

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Ewch i gyntedd y prif fynedfa yn adeilad Edward Llwyd a throwch i lawr y coridor ar y dde. Ewch i fyny'r grisiau ar ben draw'r coridor i'r llawr uchaf. Trowch i'r chwith a dilynwch y coridor - bydd 3.34 ar y dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

1 taflunydd data

1 bwrdd gwyn