Edward Llwyd, 3.34

What3Words - coginio.ymfudol.digidol 

Mae 3.34 wedi'i leoli ar lawr uchaf adeilad Edward Llwyd ar gampws Penglais (Mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.
View from front right
View from teaching podium
View from back right
View from back left

Manylebau

Nifer y seddi: 30

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 66 m² (10m hyd x 6.6m lled)

Bleinds

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Ewch i gyntedd y prif fynedfa yn adeilad Edward Llwyd a throwch i lawr y coridor ar y dde. Ewch i fyny'r grisiau ar ben draw'r coridor i'r llawr uchaf. Trowch i'r chwith a dilynwch y coridor - bydd 3.34 ar y dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

1 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24