Edward Llwyd, 1.16

Mae 1.16 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad Edward Llwyd ar gampws Penglais (Mapiau o'r Brifysgol).

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2021-2022 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 40

Math o ystafell: darlithfa - seddi ar ogwydd

Maint yr ystafell: 65 m² (6.5m hyd x 10m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i ardal y cyntedd wrth brif fynedfa adeilad Edward Llwyd a throwch i lawr y coridor ar eich chwith. Ystafell 1.16 yw'r ystafell gyntaf ar eich ochr dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

1 taflunydd data

1 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllaw Ystafelloedd Addysgu 2021-22