Edward Llwyd, 1.16

Mae 1.16 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad Edward Llwyd ar gampws Penglais.

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 40

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 65 m² (6.5m hyd x 10m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i ardal y cyntedd wrth brif fynedfa adeilad Edward Llwyd a throwch i lawr y coridor ar eich chwith. Ystafell 1.16 yw'r ystafell gyntaf ar eich ochr dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Microffon gwddf

1 taflunydd data

1 bwrdd gwyn