Ailglychu a Gwastraff

Ailgylchu a Gwastraff

Yn Aberystwyth, rydym wedi ymrwymo i'r hierarchaeth wastraff, drwy leihau, ailddefnyddio neu ailgylchu unrhyw beth y gallwn. Mae hyn nid yn unig yn cyd-fynd â'n polisi amgylcheddol, ond hefyd yn ffordd amgylcheddol gyfrifol o weithredu. Cewch fwy o wybodaeth am sut yr ydym yn gwaredu ein gwastraff yma:

Rheoli Ac Ailgylchu Gwastraff 

Gorsafoedd Ail-Lenwi Dŵr

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i helpu i leihau plastig untro. Er mwyn cefnogi'r defnydd o boteli dŵr y gellir eu hail-lenwi, gosodwyd ffynhonnau dŵr a gorsafoedd ail-lenwi poteli am ddim ar draws y campws.

Gellir dod o hyd i ffynhonnau ychwanegol a chyfleoedd ar gyfer ail-lenwi poteli dŵr am ddim ar draws Aberystwyth ac ymhellach i ffwrdd hefyd gan ddefnyddio'r App Ail-lenwi.