Ymchwil yn dangos bod Titw Mawr trefol yn fwy ymosodol

26 Mawrth 2018

Mae Titw Mawr sy'n byw mewn ardaloedd trefol yn fwy digywilydd ac ymosodol na’u cyfoedion gwledig wrth amddiffyn eu tiriogaeth, yn ôl ymchwil sydd wedi ei gyhoeddi yn Scientific Reports.

Myfyrwyr Aberystwyth yn ennill cystadleuaeth grawnfwydydd y DU

09 Mawrth 2018

Mae tîm o fyfyrwyr o Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth wedi curo 13 o dimau prifysgolion a cholegau eraill i godi Cwpan Agronomeg NIAB 2017.

Parasitiaid: y da, y drwg a’r hyll

08 Mawrth 2018

Bydd parasitolegwyr blaenllaw'r byd yn ymgynnull yn Aberystwyth ar gyfer Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Brydeinig Parasitoleg o 8 tan 11 Ebrill 2018.

Gwobr Cronfa J D R a Gwyneth Thomas i ‘Rhodocop’

07 Mawrth 2018

Ymchwilydd o Brifysgol Aberystwyth sydd yn astudio ffyrdd o reoli rhododendron yw’r cyntaf i dderbyn ysgoloriaeth ym maes gwyddoniaeth a’r economi wledig.