Myfyrwyr yn creu cysylltiad Dylan Thomas

21 Mai 2018

Os yw Hawl Tramwy Cyhoeddus yn cyfuno golygfeydd arfordirol a mynyddoedd gwych, yn cwmpasu tir fferm, cymoedd coediog a nentydd byrlymus, yn darparu llwybr oddi ar y ffordd rhwng pentref arfordirol a phentref bach mewndirol ac, ar ben hyn oll, gyda chysylltiadau hanesyddol â pherson llenyddol, yna mae'n haeddu gofal. Mae'r llwybr dan sylw yn rhedeg o Lanon tuag at Pennant.

Rhaglen Today BBC Radio 4 ar y campws

16 Mai 2018

Bydd prif raglen newyddion a materion cyfoes BBC Radio 4, Today yn darlledu'n fyw o Brifysgol Aberystwyth fore Iau 17 Mai 2018.