Cyrsiau IBERS yn derbyn Achrediad Cymdeithas Frenhinol Bioleg

29 Ionawr 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn Achrediad Cymdeithas Frenhinol Bioleg ar gyfer ugain o gyrsiau biowyddoniaeth israddedig.

Myfyrwraig raddedig Sŵoleg IBERS yn dilyn gyrfa ei breuddwydion

26 Ionawr 2018

Mae Abertystwyth yn lle anhygoel i astudio; yn llawn wynebau cyfeillgar - myfyrwyr a darlithwyr fel ei gilydd - mae'n gartref i ffwrdd o gartref! ", esboniodd Kathryn Beddie, a raddiodd mewn Sŵoleg o IBERS yn 2017.

Oes Da byw ar blaned Mars?

15 Ionawr 2018

Fe all fod bywyd ar Mars yn y dyfodol ar ffurf da byw, yn ôl Adam Dexter, myfyriwr graddedig MSc.

SilwairSMART – gwella effeithlonrwydd silwair yng Nghymru

24 Tachwedd 2017

Bydd consortiwm newydd sydd â’r nod o wella effeithlonrwydd gwneud silwair yng Nghymru o 20% yn cael ei lansio yn Ffair Aeaf Cymru yn Llanelwedd, ddydd Mawrth 28 Tachwedd 2017.