Dathlu Blwyddyn y Môr ar Ddiwrnod Ewrop yn y Bandstand yn Aberystwyth

30 Ebrill 2018

Bydd Prifysgol Aberystwyth a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dathlu Diwrnod Ewrop ar ddydd Mercher 9 Mai 2018 gydag arddangosfa o ymchwil morol yn y Bandstand yn Aberystwyth.

Academyddion o Aberystwyth ar baneli Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

25 Ebrill 2018

Mae pedwar academydd blaenllaw o Brifysgol Aberystwyth wedi’u dewis fel aelodau o banel Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021.

Beth sy'n llechu mewn ‘fatberg’?

23 Ebrill 2018

Bydd arbenigwyr ym maes parasitoleg o Brifysgol Aberystwyth yn cymryd rhan yn rhaglen Channel 4 ‘Fatberg Autopsy: Secrets of the Sewers’, a fydd yn cael ei darlledu am 9 yr hwyr nos Fawrth 24 Ebrill 2018.

Bygythiad tonnau gwres morol i gydbwysedd ecolegol cefnforoedd

11 Ebrill 2018

Mae ecolegwyr morol wedi rhybuddio bod cynnydd yn nifer a pharhad tonnau gwres morol yn fygythiad i gydbwysedd ecolegol y cefnforoedd.

Ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn astudio gwytnwch amaethyddiaeth y DU

09 Ebrill 2018

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio gwaith ffermwyr yng Nghymru fel rhan o astudiaeth ar draws yr Undeb Ewropeaidd (UE) i wytnwch y diwydiant amaeth a'i allu i ymateb i newid.

IBERS, Prifysgol Aberystwyth oedd y dewis naturiol i fyfyrwraig MBiol Bioleg y Môr a Dŵr Croyw

09 Ebrill 2018

Mae Sasha Bannister yn ei blwyddyn olaf o'i chwrs Meistr Integredig (MBiol) ym Mioleg y Môr a Dŵr Croyw, ac mae'n esbonio sut mai Aberystwyth yw'r lleoliad perffaith i'w hastudiaethau a'i gwaith ymchwil.