Defnyddio gwastraff cynhyrchu cansen siwgr i ymdrin â phydredd dannedd, gordewdra a chlefyd siwgr

18 Hydref 2018

Mae prosiect ymchwil cydweithredol newydd rhwng Prydain a'r India, a arweinir gan Brifysgol Aberystwyth, yn gweithio i drawsnewid gwastraff o ddiwydiant cansen siwgr yr India a'i droi yn amrywiaeth o gynnyrch gwerthfawr newydd a all ymdrin â phydredd dannedd, gordewdra a chylefyd siwgr.

Canolfan Ragoriaeth TB Gwartheg i’w sefydlu ym Mhrifysgol Aberystwyth

04 Hydref 2018

Bydd Canolfan Ragoriaeth mewn TB Gwartheg yn agor ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ddiweddarach eleni, gan ddod ag arbenigwyr y byd ynghyd i drechu'r clefyd gwartheg.

Pam nad yw eich ôl troed dŵr yn berthnasol

01 Hydref 2018

Yn ysgrifennu yn The Conversation, mae Judith Thornton o Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn trafod sut mae olion traed yn achosi i bobl feddwl am yr effaith y maent yn ei chael, ond nid yw'r gyfatebiaeth yn gweithio ar gyfer dŵr: