Tystiolaeth DNA amgylcheddol yn cefnogi amddiffyn ardal natur am y tro cyntaf

13 Chwefror 2019

Mae mathau prin o ffyngau a ganfuwyd gan dechneg DNA amgylcheddol newydd a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi arwain at ddynodiad Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ger Birmingham.

Myfyrwraig Ecoleg IBERS yn dechrau gyrfa ddelfrydol yng Ngwarchodfa Natur y Dyfi

14 Chwefror 2018

Mae gradd o IBERS, Prifysgol Aberystwyth wedi paratoi’r ffordd ar gyfer gyrfa ddelfrydol i Karis Hodgson, a raddiodd mewn Ecoleg, yn gweithio ym Mhrosiect Gweilch Dyfi Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn yng ngwarchodfa natur Cors Dyfi ger Machynlleth.

Lleihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth

12 Chwefror 2018

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn arwain prosiect ymchwil newydd i ddod o hyd i ffyrdd o leihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth.

Llyfryn Arolwg Busnes Fferm Cymru

06 Chwefror 2018

Cyhoeddwyd Llyfryn Incwm Fferm Cymru diweddaraf Prifysgol Aberystwyth, gan IBERS (Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig).

Iolo Williams i agor Arddangosfa Wallace

02 Chwefror 2018

Bydd arddangosfa o waith arloesol Cymro nodedig a ddarganfu’r broses o esblygiad trwy ddetholiad naturiol ochr yn ochr â Charles Darwin, yn cael ei hagor gan y cyflwynydd teledu a’r naturiaethwr blaenllaw Iolo Williams yn Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth ddydd Iau 8 Chwefror 2018.