Ysgoloriaethau Adrannol

‌‌Mae'r Adran a'r Brifysgol yn cynnig amrediad o ysgoloriaethau a bwrsariaethau

Rhestrir y prif rai yn y tabl isod.

GwobrGwerth Ariannol
Ysgoloriaeth Adrannol £250-£500 y flwyddyn
Ysgoloriaethau Mynediad £500-£2000 y flwyddyn
Gwobrau Teilyngdod

un taliad o £500 neu £1000

Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg

£100 - £250 y flwyddyn

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth £2000 yn y flwyddyn gyntaf

Mae yna nifer o wobrau eraill ar gael bob blwyddyn yn ogystal â'r rhai uchod. Gweler y dudalen ar Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau am fwy o fanylion.

Ysgoloriaethau adrannol

Mae’r Adran Fathemateg wedi ymrwymo i gefnogi ymgeiswyr brwd o safon uchel i astudio Mathemateg. Mae’r Ysgoloriaeth Adrannol yn cynnig cymorth ariannol i fyfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau ac mae’n ychwanegiad clodfawr i unrhyw CV.

I fod yn gymwys, mae’n rhaid i ymgeisydd naill ai fod wedi ennill Ysgoloriaeth Mynediad y Brifysgol, neu lwyddo i gael gradd A* yn eu lefel A mewn Mathemateg. Gwerth y wobr yw £500 y flwyddyn ar gyfer ymgeiswyr am gyrsiau anrhydedd sengl a chyrsiau prif/is-bwnc (y prif bwnc mewn mathemateg), a £250 y flwyddyn i ymgeiswyr am gyrsiau anrhydedd cyfun. Dyfernir y wobr yn awtomatig i fyfyrwyr sy’n cyflawni’r meini prawf uchod, ac fe gaiff y myfyrwyr gadw’r wobr os ydynt yn cael cyfartaledd o 70% neu uwch yn eich modiwlau Mathemateg bob blwyddyn.