Canolfan Llên Menywod a Diwylliant Llenyddol

01 Mehefin 2011

Lansio Canolfan Llên Menywod a Diwylliant Llenyddol yn Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Her Apiau Symudol

01 Mehefin 2011

Tîm Trosglwyddo Technoleg yn lansio ‘Her Apiau Symudol 2011’ ar gyfer staff a holl fyfyrwyr PA.
Llwyddiant ar Facebook

02 Mehefin 2011

Aber yw’r brifysgol fwyaf poblogaidd yn ol cenhedlaeth Facebook.
The Creative Industries: opportunity or oxymoron?

03 Mehefin 2011

Pat Loughrey, Warden Goldsmiths a chyn Gyfarwyddwr BBC y Cenhedloedd a’r Rhanbarthau, i draddodi darlith gyhoeddus ar ddydd Iau 9fed Mehefin.

Alumni yn y Senedd

06 Mehefin 2011

Mae deg o alumni Prifysgol Aberystwyth wedi eu ethol yn Aelodau Cynulliad.  

Cystadleuwyr Niwclear

08 Mehefin 2011

Mae’r Adran Gwleidyddiaeth Rynglwadol yn cynnal symposiwm ar ‘Gystadleuwyr Niwclear a Phosibiliadau Cydweithio ac Adeiladu Ymddiriedaeth’ ar 14-15 Mehefin.

Wythnos y Prifysgolion

10 Mehefin 2011

Prifysgol Aberystwyth yn paratoi i nodi Wythnos y Prifysgolion 2011 (13 – 19 Mehefin)  a thanlinellu y fantais o addysg uwch.

Cefnogaeth gan enwogion

15 Mehefin 2011

Wynebau cyfarwydd yn hel atgofion am Brifysgol Aberystwyth
Sŵn y ddinas

16 Mehefin 2011

Dr Rupert Marshall yn dangos sut y mae malwod dinesig wedi cyfarwyddo â synau’r ddinas fawr ar y rhaglen Springwatch.  

SEACAMS

16 Mehefin 2011

Lansiad prosiect uchelgeisiol sy’n cefnogi nifer eang o ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â’r arfordir a’r môr.

Straeon digidol

16 Mehefin 2011

Canolfan y Celfyddydau yn cynnal ds6, y chweched Gwyl Adrodd Straeon Digidol.

Crefft y cyfansoddwr

17 Mehefin 2011

Y Ganolfan Astudiaethau Addysg yn cyhoeddi cyfrol ar y grefft o gyfansoddi cerddoriaeth.

Oes yr henoed

20 Mehefin 2011

Prifysgol Aberystwyth yn ceisio gwella bywydau pobl hŷn yng nghefn gwlad Cymru.
Cymru ar y bocs

20 Mehefin 2011

Atgofion personol o ddigwyddiadau teledu cofiadwy ar gael mewn archif ar lein newydd.Pam i Gymru ddweud IE.

21 Mehefin 2011

Y ddau Athro, Roger Scully (Aber) a Richard Wyn Jones (Caerdydd) ar pam fod Cymru wedi dweud Ie yn refferendwm mis Mawrth.

Ymweliad Kochi

28 Mehefin 2011

Ar ddydd Llun 27 Mehefin bu cynrychiolwyr o Brifysgol Technoleg Kochi, Japan yn ymweld â Phrifysgol Aberystwyth.

Josef Herman: Arddangosfa Canmlwyddiant

29 Mehefin 2011

Yr Ysgol Gelf yn nodi canmlwyddiant geni’r arlunydd realaidd, Josef Herman.

Celf perfformio

21 Mehefin 2011

“Deugain mlynedd yn ôl i heddiw…” Lleoli Hanes Cynnar Celf Perfformio yng Nghymru 1965-1979