Cyswllt Celtaidd

06 Mehefin 2012

Myfyrwyr a darlithwyr Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu i elwa wedi i Aberystwyth arwyddo cytundeb â Choleg Galwedigaethol Enniscorthy yn Iwerddon.

Maricau llawn gan YouthSight

07 Mehefin 2012

Aberystwyth yw’r gorau ym Mhrydain am y diddordeb a ddangosir yn y myfyrwyr yn ystod y broses o wneud cais yn ôl YouthSight Higher Expectations Report 2012.

Cadair yr Urdd i Gruffudd Antur

07 Mehefin 2012

Gruffudd Antur yw'r buddugwr yng Nghystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012

Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 2012

08 Mehefin 2012

Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ennill gwobr Adran y Flwyddyn yn noson Gwobrau Dysgu tan Arweiniad Myfyrwyr Urdd Myfyrwyr Aberystwyth.

Diweddariad ar y Llifogydd Mehefin 11

09 Mehefin 2012

Hysbysiadau Argyfwng - Diweddariad ar y Llifogydd - Mehefin 11

Hau’r hadau

12 Mehefin 2012

IBERS i arddangos yn Cereals (13-14 Mehefin), digwyddiad technegol blaenllaw ar gyfer y diwydiant âr yn y Deyrnas Gyfunol

Llifogydd yn sbarduno astudiaeth llygredd

12 Mehefin 2012

Ymchwilwyr o Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn chwilio am arwyddion o lygredd gan fetelai trwm yn sgil y llifogydd diweddar.

Noson wybodaeth Clefyd y Siwgr

13 Mehefin 2012

Adran Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn cynnal noson wybodaeth am Glefyd y Siwgr ar nos Fercher 13 Mehefin fel rhan o Wythnos Clefyd y Siwgr.

Gŵyl Shakespeare y Byd

14 Mehefin 2012

Tîm o Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu i lwyfannu Coriolan/us mewn hangar awyrennau.

‘Y Ddraig’ yn hedfan

14 Mehefin 2012

Lansio cylchgrawn llenyddol newydd gan fyfyrwyr o Adran y Gymraeg ar faes Eisteddfod yr Urdd.

Gŵyl ffotograffiaeth The Eye

15 Mehefin 2012

Ffotograffwyr blaenllaw i fynychu Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol The Eye yng Nghanolfan y Celfyddydau o’r 29ain o Fehefin tan y 1af o Orffennaf.

Y Brifysgol fwyaf diogel

19 Mehefin 2012

Y Complete University Guide yn dweud mai Aberystwyth yw’r Brifysgol fwyaf diogel yng Nghymru i astudio ynddi, a'r ail fwyaf diogel yng Nghymru a Lloegr.

Myfyriwr Graddedig y Flwyddyn

20 Mehefin 2012

Y myfyriwr Cyfrifiadureg, Peter Faraday Weller, sydd yn perthyn o bell i’r gwyddonydd Michael Faraday, ar restr fer Myfyriwr y Flwyddyn.

Gwirfoddolwyr cartŵn

21 Mehefin 2012

Gwaith y cartwyndd poblogaidd Dorrien yn agored i’r cyhoedd diolch i waith myfyrwyr o Adran Hanes a Hanes Cymru.

Gwella addysg plant

21 Mehefin 2012

Grŵp o arbenigwyr rhyngwladol i ymgynnull yn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes ar 27-29 Mehefin i drafod gwella cydweithio ym maes astudiaethau plentyndod.

Pennaeth y Gymraeg

27 Mehefin 2012

Penodi’r Dirprwy Is-Ganghellor Hŷn, yr Athro Aled Gruffydd Jones, yn Bennaeth Adran y Gymraeg.