Rhoi hwb i nifer y menywod mewn gwyddoniaeth

02 Ionawr 2014

Dwy wyddonwraig yn cael eu secondio i weithio ar gais Athena SWAN.

Diweddaraf am y tywydd

03 Ionawr 2014

Aberystwyth yn dioddef gwyntoedd cryfion a thonnau mawr heddiw.

Tywydd Garw a Llifogydd

04 Ionawr 2014

Datganiad gan Brifysgol Aberystwyth ar y tywydd garw

Prifysgol Aberystwyth a’r storm fawr

06 Ionawr 2014

Mae myfyrwyr sy'n byw mewn neuaddau glan y môr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gynnes ac yn glyd ac mewn llety amgen wrth i’r tywydd gwael presennol barhau.

Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn dychwelyd i’w neuaddau

07 Ionawr 2014

Yn dilyn y tywydd drwg a myfyrwyr yn gorfod gadael eu llety glan y môr, gallant bellach ddychwelyd i'w neuaddau preswyl.


 

Ysgrifennydd Parhaol yn ymweld â Phrifysgol Aberystwyth

10 Ionawr 2014

Syr Derek Jones KCB yn cyfarfod ag aelodau o Weithrediaeth y Brifysgol.

Ymchwil teleiechyd yn helpu cleifion gwledig yng Ngheredigion

10 Ionawr 2014

Ymchwilwyr yn edrych ar y manteision o ddefnyddio technoleg teleiechyd gyda chleifion â salwch terfynol.

Deall y prosesau sy'n arwain at gyflymu rhewfas

14 Ionawr 2014

Rhewlifegwyr o Gymru i ddrilio tyllau hyd at 1km o ddyfnder drwy Silf Iâ’r Ynys Las.

Ymchwil yn anelu at ddeall risgiau llifogydd a dŵr yn well

15 Ionawr 2014

Dyfarnu £1.5 miliwn er mwyn deall peryglon llifogydd mewn ardaloedd megis Talybont a’r Borth yng Ngheredigion

Y Brifysgol yn cefnogi Wythnos Sgwrs Canser Macmillan

17 Ionawr 2014

Mae’r wythnos, sy'n cael ei chynnal rhwng 21-27 Ionawr, yn pwysleisio pwysigrwydd siarad am ganser gyda pherthnasau.

Mynd i'r afael â throsedd mewn cymunedau gwledig

20 Ionawr 2014

Canolfan ragoriaeth newydd i’w lansio gan Heddlu Dyfed-Powys.

Rhewlifoedd yn bodoli ym Mhrydain ychydig ganrifoedd yn ôl

21 Ionawr 2014

Ymchwil yn dangos fod Prydain yn gartref i rewlifoedd bach tua 11,000 o flynyddoedd yn ddiweddarach na’r hyn a gredwyd yn flaenorol.

Prifysgol Aberystwyth yn y 10 uchaf ar gyfer myfyrwyr o Norwy

22 Ionawr 2014

Y Brifysgolyn y 10 uchaf ymysg myfyrwyr o Norwy sy’n dewis astudio yn y Deyrnas Gyfunol a’r dewis cyntaf yng Nghymru.

Y Brifysgol yn buddsoddi yn nyfodol ei harweinwyr benywaidd

23 Ionawr 2014

Aberystwyth yn cefnogi eu staff i fod yn rhan o raglen Sefydliad Arweinyddiaeth Aurora ar gyfer Addysg Uwch.

Coedwigoedd hynafol

23 Ionawr 2014

Yr Athro Henry Lamb yn trafod coedwigoedd hynafol Tywyn gyda thîm BBC News.

Llwyddiant Sundance

24 Ionawr 2014

Cyn-fyfyriwr Aberystwyth yn ennill gwobr yng Ngŵyl Ffilm Sundance.

Dathliadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

27 Ionawr 2014

Noson o gerddoriaeth byw, dawnsio draig a Tseiniaidd yn cael ei gynnal yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Dwy fyfyrwraig o Aberystwyth yn llofnodi cytundeb llyfrau

28 Ionawr 2014

Eliza Granville a Kate Hamer o’r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn dathlu eu llwyddiant.

Llwyfan Ymchwil yr Ucheldir Pwllpeiran

30 Ionawr 2014

Gweinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd yn agor canolfan ymchwil yn swyddogol.

Diweddariad tywydd Prifysgol Aberystwyth

31 Ionawr 2014

Y Brifysgol yn cymryd camau rhagofalus i sicrhau diogelwch y myfyrwyr sy'n byw mewn Neuaddau Glan y Môr.

Diweddariad tywydd

31 Ionawr 2014

Myfyrwyr wedi eu hailgartrefu’n ddiogel oherwydd llanw uchel a stormydd y penwythnos.