Rheolwr Busnes Pwllpeiran

01 Mai 2014

John Davies yn cychwyn yn ei swydd fel Rheolwr Busnes Llwyfan Ymchwil Ucheldir Pwllpeiran yn IBERS.

‘Gwyddoniaeth Crefydd a Chrefydd Gwyddoniaeth’

01 Mai 2014

Cyn Archdderwydd Cymru, y Parchedig John Gwilym Jones i draddodi Darlith Walter Idris Jones.

Ffibr Tywyll

01 Mai 2014

Myfyrwyr sy'n byw yn llety glan môr yn mwynhau mynediad cyflym iawn i'r rhyngrwyd.

Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

06 Mai 2014

Cafodd enillwyr y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr - a enwebwyd gan fyfyrwyr eu cyhoeddi nos Wener diwethaf ym Mhrifysgol Aberystwyth.

‘The Futility of Force: Afghanistan and the End of Western War’

06 Mai 2014

Yr Athro Theo Farrell, Athro Rhyfel yn y Byd Modern a Phennaeth yng Ngholeg y Brenin Llundain, yn traddodi Darlith Flynyddol Kenneth Waltz.

‘Language geography and the mapping of Celtic Britain and Ireland'

07 Mai 2014

Yr Athro Charles Withers, Athro Ogilvie mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Caeredin, i draddodi Darlith O'Donnell.

Tywydd eithafol a newid hinsawdd

07 Mai 2014

Trafod sut y gall cofnodion o dywydd eithafod yn y gorffennol fod yn allweddol i newid hinsawdd  yn y ddarlith  ddiweddaraf yng nghyfres darlithoedd cyhoeddus C3W.

Ail sefydlu cynefinoedd gwyllt

08 Mai 2014

Yr ymgyrchydd a’r newyddiadurwr amgylcheddol George Monbiot i drafod ail sefydlu cynefinoedd gwyllt Prydain.

Darganfod siartiau wal botanegol

09 Mai 2014

Siartiau wal botanegol a ddarganfuwyd yn ddiweddar ac sy’n dyddio o’r ddeunawfed ganrif i’w gweld yn Niwrnod Chwilfrydedd mewn Planhigion IBERS.

Beth yw gwerth Svalbard?

13 Mai 2014

Ymchwil newydd i sut mae gwerth yn cael ei fesur a'i greu ar Svalbard, casgliad o ynysoedd sy’n perthyn i Norwy.

Adnoddau Dynol ar gyfer y busnes modern

15 Mai 2014

Fiona Roberts, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Volkswagen Group UK Cyf, fydd y siaradwr gwadd yng nghyfarfod nesaf Rhwydwaith Busnes Prifysgol Aberystwyth, ddydd Llun 19eg Mai.

Penodi Cyfarwyddwr Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd

16 Mai 2014

Phil Maddison wedi'i benodi yn Gyfarwyddwr Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd.

Gŵyl Beicio Aberystwyth 2014

20 Mai 2014

Gŵyl Beicio Aberystwyth yn dychwelyd am y bumed flwyddyn yn olynol.

Myfyrwraig Aber yn cipio gwobr KESS

20 Mai 2014

Ally Evans yn ennill gwobr Ysgoloriaeth Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS) gyda  chyflwyniad ar strwythurau amddiffyn yr arfordir fel cynefinoedd yn lle glannau creigiog naturiol.

Yr Urdd a’r Brifysgol

21 Mai 2014

Prifysgol Aberystwyth yw un o brif noddwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni.

Disgyblion oedran gael ysgol dan anfantais

21 Mai 2014

“Bylchau dwfn” yn y system cyngor gyrfaoedd yn ôl ymchwil diweddar i ddiweithdra ymhlith pobl ifanc.

Ail-lunio ein Prifysgol

22 Mai 2014

Datganiad ar ail-lunio ein Prifysgol.


 

Her Staff Aber870

23 Mai 2014

Gwahodd staff ddathlu penblwydd agor Llwybr Arfordir Cymru drwy ymuno â Her Aber870, er mwyn codi arian ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru.

Diswyddo aelod o staff

23 Mai 2014

Datganiad ar ddiswyddo aelod o staff

Wythnos Cychwyn Busnes

27 Mai 2014

Gweithdai sgiliau busnes yn cael eu cynnal rhwng 2-6 Mehefin fel rhan o Wythnos Cychwyn Busnes y Brifysgol.

Gwobr Traethawd Hir yr Arglwydd Bryce

28 Mai 2014

Ymchwilydd o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ennill gwobr am draethawd ymchwil.

A yw Al Qaeda yn ennill?

30 Mai 2014

Cyn-ohebydd y BBC, Owen Bennett-Jones, i draddodi darlith flynyddol y Ganolfan Astudiaethau Cudd-wybodaeth a Diogelwch Rhyngwladol.

Cyn-fyfyriwr Aber yn cipio’r Gadair

30 Mai 2014

Gruffudd Antur, cyn-fyfyriwr o’r Adran Mathemateg a Ffiseg Prifysgol Aberystwyth, yw prifardd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014.