Cynhadledd iOSDevUK 4 yn dod i Aberystwyth

01 Medi 2014

Cynhadledd dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth yn croesawu datblygwyr Apple ar draws y byd.

Dyfarnwyd Gwobr Ellis i Dr Susan Davies

02 Medi 2014

Ddarlithydd Cysylltiol yn Aber wedi’i chydnabod am ei 'chyfraniad sylweddol'.

Cyffuriau newydd i fynd i’r afael â llyngyr parasitig

04 Medi 2014

Gwyddonwyr yn y Brifysgol i arwain consortiwm newydd ar gyfer darganfod cyffuriau parasitiaid.


Ysgol Rheolaeth a Busnes ar y rhestr fer Ysgol Busnes y Flwyddyn

04 Medi 2014

Aberystwyth wedi cyrraedd rhestr Gwobrau Addysg Uwch y Times 2014.


Google yn noddi cynhadledd ar sensoriaeth y rhyngrwyd

05 Medi 2014

‘Cynhadledd ar Awdurdodaeth y Rhyngrwyd: Cyfraith Genedlaethol yn erbyn Cyfathrebu Ar-lein Byd-eang - Ail-Negodi Westffalia?’

Y Brifysgol yn cael ei gydnabod am ei hymrwymiad i gydraddoldeb rhyw

05 Medi 2014

Aberystwyth yn cyflawni lefel Efydd yn uned siarter cydraddoldeb treial rhyw'r Uned Herio Cydraddoldeb.

‘Galw Gwyddonwyr – Beth Mae Hi Fel i Fod Yn Chi?’

08 Medi 2014

Gwyddonwyr yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn trafodaeth ar ddiwylliant ymchwil.


Gweithdy cyfieithu Cymru ac India

08 Medi 2014

Academyddion amlwg ymweld ag Aberystwyth o Brifysgol Jadavpur yn India.

Rôl newydd yn hyrwyddo rhagoriaeth ymchwil

12 Medi 2014

Yr Athro Colin McInnes yn cael ei benodi yr Athro Ymchwil, Effaith a Rhagoriaeth.

Rhewlifau yng ngogledd Penrhyn yr Antarctig yn toddi yn gyflymach nag erioed

14 Medi 2014

Rhewlifau yng ngogledd Penrhyn yr Antarctig yn toddi yn gyflymach nag erioed - er gwaethaf mwy o eira.

Cyfoethogi dysgu ac addysgu

17 Medi 2014

Cynhadledd fawr yn edrych ar ddatblygiadau mewn dysgu ac addysgu.

Penodi pedwar darlithydd newydd i’r Brifysgol

19 Medi 2014

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi unigolion er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.

Ymateb i'r llythyr agored gan yr Undebau Llafur

19 Medi 2014

Cynllun Pensiwn ac Aswiriant Prifysgol Aberystwyth.

Cyn-fyfyriwr Aber ar restr fer Gwobr Genedlaethol Stori Fer y BBC 2014

23 Medi 2014

Stori Francesca Rhydderch The Taxidermist’s Daughter wedi’i gosod ar restr fer Gwobr Genedlaethol.

Llwyddiant Safonau Iechyd Corfforaethol

24 Medi 2014

Y Brifysgol yn ennill Gwobr Efydd am hyrwyddo iechyd yn y gweithle.

Aberystwyth ar restr mewn dau gategori ar gyfer gwobrau cadwedigaeth ddigidol

24 Medi 2014

Rhestr fer wedi’i gyhoeddi ar gyfer Gwobrau Cadwedigaeth Ddigidol 2014.

Dyfarnu Gwobr Efydd Athena Swan i Brifysgol Aberystwyth

25 Medi 2014

Cydnabod ymrwymiad y Brifysgol i hyrwyddo gyrfaoedd menywod mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth.

Cynhadledd Cymraeg Proffesiynol i ddisgyblion chweched dosbarth

26 Medi 2014

Cynhadledd i dynnu sylw at arwyddocâd gradd Cymraeg Proffesiynol.

Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi ymgyrch 'Stoptober'

26 Medi 2014

Ymgyrch Stoptober i roi'r gorau i ysmygu am 28 diwrnod yn dechrau 1 Hydref.

Agor adnoddau dysgu ac addysgu newydd

29 Medi 2014

Cwblhau cymal diweddaraf rhaglen fuddsoddi £3.6m i uwchraddio cyfleusterau addysgu a dysgu, mewn da bryd ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

Rhestr Fer Gwobrau Rheoli Pobl CIPD

30 Medi 2014

Mae’r Brifysgol ar restr fer o dan y categori Menter Cysylltiadau Gweithwyr Gorau.


 

Silff Iâ'r Ynys Las yn fwy sensitif i newid hinsawdd

30 Medi 2014

Cyhoeddi astudiaeth gan wyddonwyr o Aberystwyth a Chaergrawnt yn y cyfnodolyn Nature Communications.