Dathlu Cyrhaeddiad Athro Ffiseg Nodedig mewn Symposiwm rhyngwladol

31 Mai 2016

Mae academydd nodedig o Brifysgol Aberystwyth, Yr Athro Neville Greaves, wedi ei anrhydeddu mewn digwyddiad arbennig i ddathlu ei ben-blwydd yn 70 oed.

Cyhoeddi rhifyn diweddaraf y Ddraig

27 Mai 2016

Cyhoeddi rhifyn diweddaraf cylchgrawn llenyddol y Ddraig 

Wythnos Cychwyn Busnes 2016

26 Mai 2016

Wythnos Cychwyn Busnes y Brifysgol yn digwydd o ddydd Mawrth 31 Mai i ddydd Gwener 3 Mehefin.

Gwyll/Hinterland yn cael ei dangos yn Unol Daleithiau'r America

26 Mai 2016

Mae'r sioe deledu Hinterland / Y Gwyll sydd wedi ei seilio mewn Aberytwyth wedi sicrhau cytundeb i ddarlledu yn yr Unol Daleithiau.

Gŵyl Seiclo Aberystwyth

25 Mai 2016

Gŵyl Seiclo Aberystwyth yn dychwelyd am ei seithfed flwyddyn.

Cap rygbi Cymru i fyfyriwr Prifysgol Aberystwyth

25 Mai 2016

Mae Owen Daniel Howells, myfyriwr sydd yn ei drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth, wedi ennill ei gap cyntaf yn chwarae dros Gymru.


 

Beth ddigwyddodd a pham? Golwg yn ôl ar etholiad y Cynulliad 2016

24 Mai 2016

Yr Athro Roger Scully, Athro Gwyddor Wleidyddol yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru a cyn Cyfarwyddwr Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth i siarad mewn seminar yn myfyrio ar ganlyniadau o’r etholiad y Cynulliad 2016.

Bwrdd Prosiect Pantycelyn yn cyhoeddi adroddiad ac argymhellion

20 Mai 2016

Mae Bwrdd Prosiect Pantycelyn, sy’n cydlynu’r gwaith o ddatblygu cynlluniau ar gyfer darparu llety a gofod cymdeithasol dynodedig Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Lety a gofod cymdeithasol cyfrwng Cymraeg addas ar gyfer y dyfodol ar gyfer Cyngor y Brifysgol.

Interniaeth yn Saudi Arabia i fyfyrwraig IBERS

18 Mai 2016

Mae myfyrwraig o IBERS wedi derbyn interniaeth fawreddog ym Mhrifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Y Brenin Abdullah (KAUST) yn Saudi Arabia.

Matter of Life and Death: Ffotograffau o Gasgliad y Brifysgol

18 Mai 2016

Bydd ymwelwyr ag Oriel yr Ysgol Gelf ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael cyfle prin i weld eitemau o gasgliad ffotograffau’r Brifysgol.

'The Truth about Trident'

18 Mai 2016

Bydd Sefydliad Coffa David Davies (DDMI) yn croesawu Timmon Wallis mewn lansiad llyfr a thrafodaeth ar y testun The Truth about Trident.

Lleoliad ôl-ddoethurol uchel ei fri yn Princeton i fyfyriwr Mathemateg uwchraddedig o Brifysgol Aberystwyth

13 Mai 2016

Mae myfyriwr PhD Mathemateg o Brifysgol Aberystwyth wedi cael cynnig swydd uchel ei bri fel Cymrawd Ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Princeton yn yr Unol Daleithiau.

Gorsedd y Beirdd yn anrhydeddu un o gyn-fyfyrwyr Aberystwyth

12 Mai 2016

Mae Liz Saville-Roberts, AS a chyn-fyfyrwyr Aberystwyth yn ymhlith y rhai y bydd Gorsedd y Beirdd yn eu hanrhydeddu yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau'r haf hwn.

Proses gaffael i adeiladu prosiect Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn dechrau’n ffurfiol

12 Mai 2016

Mae'r broses gaffael gyhoeddus i benodi Prif Gontractwr i brosiect Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC) wedi dechrau’n ffurfiol drwy ryddhau Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw.

Is-Ganghellor Dros Dro â’i fryd ar Her y Dyn Haearn

11 Mai 2016

Gyda'r nod o godi arian ar gyfer Prosiect Caledi Prifysgol Aberystwyth.

Sesiynau am ddim i leddfu straen arholiadau

10 Mai 2016

Sesiynau 'chwalu straen arholiadau' - un o'r ffyrdd mae'r Brifysgol yn helpu i daclo straen arholiadau'r haf a hynny fel rhan o'i hymrwymiad i gefnogi lles corfforol a meddyliol y myfyrwyr.

Ai bod, ai peidio â bod

09 Mai 2016

Mae’r araith hollbresennol “Ai bod, ai peidio â bod o Hamlet wedi cael gwedd newydd mewn ffilm amlieithog gan gyn-fyfyriwr ac aelod o’r tîm Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr.

Academydd o Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth yn ennill gwobr am ysgolheictod ffeministaidd

05 Mai 2016

Mae academaidd gyfraith a throseddeg Prifysgol Aberystwyth sydd wedi ennill un o Wobrau Coffa Audrey Jones am Ysgolheictod Ffeministaidd.

Podlediad arbennig yn trafod Etholiad Cynulliad Cenedlaethol 2016

04 Mai 2016

Mae arbenigwyr o Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, Prifysgol Aberystwyth wedi recordio podeldiad arbennig ar drothwy pumed etholiad i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Bwrdd Prosiect wedi cwblhau’i adroddiad ar Bantycelyn

03 Mai 2016

Mae Bwrdd Prosiect Pantycelyn, sy’n cydlynu’r gwaith o ddatblygu cynlluniau ar gyfer darparu llety a gofod cymdeithasol dynodedig Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, wedi cwblhau ei adroddiad ar amser.

Yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes yn ennill Adran y Flwyddyn

03 Mai 2016

Yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes a gafodd ei choroni’n Adran y Flwyddyn yn y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.