Myfyrwraig gyntaf yn ennill gwobr er mwyn rhoi hwb i filfeddygaeth yng Nghymru

05 Hydref 2023

Mae’r enillydd cyntaf gwobr newydd i hybu milfeddygaeth yng Nghymru wedi’i gyhoeddi gan Brifysgol Aberystwyth.

Hwb ariannol i brosiect cymorth cyfreithiol i gyn-filwyr

02 Hydref 2023

Mae prosiect sy'n darparu cymorth cyfreithiol yn rhad ac am ddim i gyn-filwyr wedi derbyn rhagor o gyllid gwerth £499,885 dros 3 blynedd oddi wrth Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Dechrau gwaith i ailddatblygu maes parcio Eglwys Mihangel Sant

02 Hydref 2023

Bydd gwaith i ailddatblygu maes parcio Eglwys Mihangel Sant yn Aberystwyth yn dechrau’r wythnos hon fel rhan o gynllun uchelgeisiol i roi bywydd newydd i'r Hen Goleg.

Syr Anthony Hopkins yn anfon neges fideo ar gyfer digwyddiad dathlu 50 mlwyddiant yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

03 Hydref 2023

Yn rhan o ddangosiad arbennig o ffilm newydd Andie MacDowell a ffilmiwyd yn Aberystwyth, bydd yr actor Syr Anthony Hopkins yn cyflwyno neges fideo yn arbennig i’r myfyrwyr a fu’n gweithio’n aelodau o’r criw.

Cartref clyfar i gyfrannu at fenter ofal newydd ym Mhowys

06 Hydref 2023

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi ffurfio partneriaeth gyda Chyngor Sir Powys fel un o 10 tîm sy’n cymryd rhan mewn rhaglen technoleg gofal arloesol newydd gwerth £2m.

Penodi Is-Ganghellor newydd i Brifysgol Aberystwyth

09 Hydref 2023

Mae’r Athro Jon Timmis, Dirprwy Is-Ganghellor (Masnachol) Prifysgol Sunderland, wedi’i benodi yn Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth a bydd yn dechrau yn y rôl ar 1 Ionawr 2024.

Ar drywydd heddwch yng Ngogledd Iwerddon: Sgwrs gydag Eileen Weir

10 Hydref 2023

Yr heddychwr arobryn o Ogledd Iwerddon, Eileen Weir, yn myfyrio ar ei phrofiadau personol yn ymgyrchydd cymunedol fydd digwyddiad cyweirnod Gŵyl Ymchwil Prifysgol Aberystwyth.

Ghosts: y tebygrwydd rhyfeddol rhwng comedi y BBC a thŷ a aflonyddid gan ysbrydion ‘go iawn’ yn oes Fictoria

11 Hydref 2023

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Alice Vernon (Darlithydd yn Llenyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg) yn cymharu'r cymysgedd o hiwmor a dwyster yng nghyfres gomedi'r BBC ag ymdrechion go iawn i gyfathrebu ag ysbrydion, yn enwedig tua diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Pobl yng Ngholombia yn defnyddio celf i greu heddwch mewn dinas lle bu gwrthdaro

13 Hydref 2023

Bydd tîm sy'n ymroddedig i ddefnyddio celf i fynd i'r afael â thrais a gwrthdaro yn ninas Medellín Colombia yn cyflwyno eu canfyddiadau ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau 19 Hydref.

£3 miliwn gan un o dorwyr cod Enigma ar gyfer ymchwil Prifysgol Aberystwyth

13 Hydref 2023

Mae un o raddedigion o Aberystwyth a gyfrannodd at dorri cod Enigma yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd wedi gadael dros £3m i'w chyn-Brifysgol.

Ni ddaeth Maen Allor Côr y Cewri o Gymru – ymchwil

17 Hydref 2023

Mae ansicrwydd am darddiad y “garreg las” fwyaf sydd yng nghanol Côr y Cewri yn sgil ymchwil newydd o Brifysgol Aberystwyth.

Penweddig yn blasu llwyddiant gyda’i hastudiaeth pecynnau bwyd

17 Hydref 2023

Profodd astudiaeth o'r farchnad fyd-eang ar gyfer bocsys ryseitiau a chitiau bwyd yn gynhwysyn allweddol i enillwyr gwobr fusnes i nodi 150 mlwyddiant Prifysgol Aberystwyth.

Llyfr newydd i nodi canmlwyddiant Deiseb Heddwch Menywod Cymru

17 Hydref 2023

Bydd cyfrol ddwyieithog yn adrodd stori ryfeddol deiseb heddwch, a lofnodwyd ganrif yn ôl gan 390,296 o fenywod Cymru a’i chludo draw i America, yn cael ei lansio’n swyddogol yng Ngŵyl Ymchwil Prifysgol Aberystwyth ar 3 Tachwedd.

Prifysgol Aberystwyth yn dangos ymchwil i Weinidogion yn Llundain

24 Hydref 2023

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi trafod eu hymchwil gyda Gweinidogion Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol mewn digwyddiad yn Llundain yn arddangos y gorau o ymchwil ac arloesi Cymru.

Beth fydd yn digwydd i len iâ yr Ynys Las os byddwn yn methu ein targedau cynhesu byd-eang

19 Hydref 2023

Mewn erthygl ar gyfer The Conversation, mae'r Athro Bryn Hubbard o'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn son am astudiaeth newydd sy'n awgrymu y bydd yr iâ yn goroesi os yw'r tymheredd yn dod yn ôl i lawr yn fuan.

Aberystwyth yn rhannu ymchwil a phrofiadau gyda chymuned siaradwyr Hakka

19 Hydref 2023

Bu aelodau o’r gymuned sy’n siarad yr iaith Hakka yn Taiwan yn ymweld â Phrifysgol Aberystwyth ddydd Iau 19 Hydref i ddysgu am ymchwil ac am brofiadau ymarferol wrth hybu’r defnydd o’r Gymraeg.

Storm y Royal Charter 1859: y sbardun ddinistriol ar gyfer creu'r rhagolygon tywydd i forwyr

25 Hydref 2023

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Cerys Jones o’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn trafod Storm y Royal Charter 1859, a’i effaith barhaol ar ragolygon tywydd y Deyrnas Gyfunol a thu hwnt.

Gwobrau rhagoriaeth am effaith ymchwil ar bolisïau byd-eang

25 Hydref 2023

Mae gwaith arloesol gan ddau ymchwilydd ym meysydd bioamrywiaeth fyd-eang a rheoleiddio masnachu mewn pobl wedi cael cydnabyddiaeth arbennig.

Gobaith a Chytgord: Noson o gerddoriaeth, barddoniaeth a bwyd Syriaidd

25 Hydref 2023

Bydd noson o fwyd ac adloniant yn cael ei chynnal yn Aberystwyth i godi arian i achosion lleol sy'n cynorthwyo'r rhai sydd wedi dioddef effeithiau rhyfel.

Cyhoeddi enillydd cyntaf Ysgoloriaeth Milfeddygaeth ‘Defi Fet’

25 Hydref 2023

Elan Haf Henderson o Landwrog ydy enillydd cyntaf Ysgoloriaeth ‘Defi Fet’ y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Pump enghraifft o lenyddiaeth gothig Gymreig y dylech chi ddarllen y Calan Gaeaf hwn

27 Hydref 2023

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae Sophie Jessica Davies o'r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn argymell pum darn o waith o lenyddiaeth gothig Gymreig y dylech chi ddarllen y Calan Gaeaf hwn.

Nos Galan Gaeaf: y dathliad traddodiadol Cymreig sy'n cael ei ddisodli gan y Calan Gaeaf modern

30 Hydref 2023

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae Dr Simon Rodway o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn trafod Nos Galan Gaeaf, ac a yw ei harferion fel dathliad traddodiadol Cymreig yn dechrau cael eu disodli gan y Calan Gaeaf modern.

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Hybu’r Gymraeg Prifysgol Aberystwyth

31 Hydref 2023

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi anrhydeddu unigolion am eu cyfraniad at y Gymraeg.