Cymraeg

Beth fydda i’n ennill o’m pwnc?

Mae graddedigion Gymraeg yn ennill ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy y mae gyflogwyr  yn edrych am fel gyfathrebu'n glir ac yn effeithiol, gwaith tîm, ymchwilio a dadansoddi data. Mae'r gallu i ddefnyddio'r Gymraeg yn sgil gwerthfawr ar gyfer amrywiaeth eang o gyfleoedd.

Beth alla i ei wneud gyda’m pwnc?

Ar gyfer y rhai sydd wedi astudio Cymraeg, mae yna amrywiaeth o gyfleoedd ar draws llawer o sectorau. Er enghraifft, mae graddedigion Cymraeg yn aml yn mynd i mewn i feysydd fel addysg, y cyfryngau, a gweinyddu. Mae llawer o raddedigion hefyd yn defnyddio eu sgiliau iaith wrth ddehongli a rolau cysylltiedig cyfieithu.

Ble ydw i’n dechrau chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion?

Bydd y rhestr o ddolenni isod yn cynnig man cychwyn dda ar gyfer chwilio am brofiad gwaith a gwaith graddedig yn ymwneud a’ch pwnc.

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Dyma rai enghreifftiau o swyddi a gafwyd gan ein Graddedigion Cymraeg:
 • Athro/Athrawes yn y Gymraeg
 • Cyfieithydd
 • Cyfieithydd dan Hyfforddiant
 • Cyflwynydd Teledu
 • Cyfrifydd dan Hyfforddiant
 • Cymrawd Ymchwil
 • Cynorthwy-ydd Ôl-Gynhyrchu
 • Cynrychiolydd Gwerthiannau Hysbysebu
 • Dadansoddwr/Rhaglennydd
 • Dylunydd Creadigol
 • Gohebydd/Cyflwynydd Teledu
 • Golygydd Cynnwys ar y We
 • Golygydd Comisiynu
 • Gweinyddwr
 • Llywydd Undeb Myfyrwyr
 • Newyddiadurwr Darlledu
 • Swyddog Addysg
 • Swyddog Datblygu'r Iaith Gymraeg
 • Swyddog Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg
 • Swyddog Iaith Gymraeg
 • Swyddog Maes
 • Swyddog Marchnata Darpariaeth Gymraeg
 • Swyddog Llenyddiaeth
 • Swyddog Plant
 • Swyddog Prosiect Archifau
 • Swyddog Prosiect
 • Tiwtor
 • Tiwtor Cymraeg i Oedolion
 • Tiwtor Iaith Gymraeg
 • Uwch Gynorthwy-ydd Adnoddau Dynol
 • Ymchwilydd
 • Ymgynghorydd Addysg
 • Ymgynghorydd Prosiectau Strategol
 • Ysgrifennwr
Enghreifftiau o'r cyflogwyr yr aeth graddedigion ac uwchraddedigion Aberystwyth yn y Gymraeg i weithio iddynt:
 • Acen Cyf
 • Amgueddfa Genedlaethol Cymru
 • Amryw Gynghorau Sir
 • Archif Menywod Cymru
 • BBC
 • Beran & Butland
 • Boomerang
 • Bwrdd yr Iaith Gymraeg
 • Cambrian News
 • CBAC
 • CFFI Wales
 • Cwmni Teledu Antenna
 • Cyfiaith
 • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Cyngor Llyfrau Cymru
 • Cymal
 • Cymorth Cristnogol
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
 • Gwasg Prifysgol Cymru
 • HMCS
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Llywodraeth Cymru
 • Menter a Busnes
 • Menter Cwm Gwendraeth
 • Menter Iaith
 • Opinion Research Services
 • Plaid Cymru
 • Prifysgol Aberystwyth
 • Prysg
 • Tinopolis
 • Urdd

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae ystod eang o wasanaethau ar gael yn cynnwys sesiynau galw-heibio, apwyntiadau y gellir eu llogi, cyflogwyr ar y campws, digwyddiadau, gweithdai a mwy. O fewn eich adran y byddwch yn cael mynediad i Addysg Gyrfaoedd.