Mathemateg

Beth fydda i’n ennill o’m pwnc?

Mae’r sgiliau a'r profiad a ddatblygwch drwy eich addysg a phrofiadau allgyrsiol yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr, ac yn hanfodol i'ch cyfraniad effeithiol yn y gweithle. Byddwch yn gallu i ddatrys problemau masnachol, diwydiannol a gwyddonol, ymchwilio a chyflwyno atebion posib yn rhesymegol a gydag eglurder, gymhwyso theori a chysyniadau i amrywiaeth o gyd-destunau.

Beth alla i ei wneud gyda’m pwnc?

Mae llawer o bosibiliadau yn agored i raddedigion, a gall gradd Mathemateg cael eu cymhwyso i ystod eang o bosibiliadau. Edrychwch ymhellach i lawr y dudalen hon i gael gwybodaeth am yr hyn y mae graddedigion Mathemateg Aber yn ei wneud.

Mae sgiliau penodol a enillwyd gan fyfyrwyr Mathemateg megis dadansoddi data, datrys problemau, rheoli prosiect, gwaith ymchwil a sgiliau ariannol, mewn alw mawr gan gyflogwyr. Mae rhai myfyrwyr a graddedigion yn penderfynu arbenigo mewn pwnc penodol trwy astudiaethau ôl-raddedig, tra bod eraill yn symud i gyflogaeth i raddedigion.

Ble ydw i’n dechrau chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion

Bydd y rhestr o ddolenni isod yn cynnig man cychwyn dda ar gyfer chwilio am brofiad gwaith a gwaith graddedig yn ymwneud a’ch pwnc.

Cymdeithasau a chyrff proffesiynol

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Mae llawer o fyfyrwyr Mathemateg yn symud ymlaen i swyddi megis Cyfrifyddiaeth, Ymgynghoriaeth Ariannol, Peirianneg neu Technoleg Gwybodaeth. Dyma rai enghreifftiau o swyddi a gafwyd gan ein Graddedigion:

 • Actiwari dan Hyfforddiant
 • Athro/Athrawes
 • Athro Mathemateg GTP
 • Cyfrifydd
 • Cyfrifydd Buddsoddi
 • Cyfrifydd dan Hyfforddiant
 • Cyfrifydd Siartredig dan Hyfforddiant
 • Cynorthwy-ydd Dysgu Anghenion Addysg Arbennig
 • Cynorthwy-ydd Gwe a Data
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil
 • Dadansoddwr Cyllid dan Hyfforddiant
 • Dadansoddwr Data
 • Dadansoddwr Strategaeth Cynnyrch Defnyddwyr
 • Gweinyddwr Codi Arian
 • Gweinyddwr Llyfr Gwerthiant
 • Gweinyddwr Busnes Cynorthwyol
 • Hyfforddedig Cyllid Graddedig
 • Peiriannydd Cefnogol
 • Peiriannydd Cymwysiadau
 • Pen-cogydd
 • Rhaglennydd/Ystadegydd
 • Rheolwr Credyd
 • Rheolwr dan Hyfforddiant
 • Swyddog Cyllid
 • Technegydd Cyfrifeg

Enghreifftiau o’r cyflogwyr yr aeth graddedigion ac uwchraddedigion Mathemateg Aberystwyth i weithio iddynt:

 • Autosmart International
 • Barnett Waddingham LLP
 • Beran and Butland
 • BWCI Group
 • Cyngor Sir Conwy
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Esso
 • Friends Life
 • HSBC
 • Pencadlys Heddlu Caint
 • PricewaterhouseCoopers
 • Prifysgol Caerlŷr
 • Prospects
 • Sainsburys
 • Shell Gas Cyf
 • West Mercia Energy
 • Wolseley UK