Unigrwydd

Gall unigrwydd fod yn gysylltiedig â chyflyrau iechyd meddwl Rydym yn eich cynghori i ofyn am gymorth cyn gynted â phosib os ydych chi'n teimlo'n unig ac os oes angen cymorth arnoch i feithrin cysylltiadau ystyrlon â phobl.

Cymuned a chymorth ar-lein - Togetherall

Sgwrs â'r gymuned yn ddienw, asesiad a modiwlau hyfforddiant er mwyn eich helpu i ymdopi - ar gael am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. https://togetherall.com/

Student Minds ar-lein

Mae Student Minds yn deall profiad myfyrwyr yn y brifysgol ac mae'n cynnig gwybodaeth am y ffordd orau o ymdopi https://www.studentmindsblog.co.uk/2020/03/dealing-with-loneliness-during.html

MIND ar-lein

Gwybodaeth fuddiol ar yr hyn sy'n cyfrannu at unigrwydd, y cysylltiad ag Iechyd Meddwl a chyngor defnyddiol https://www.mind.org.uk/information-support/tips-for-everyday-living/loneliness/about-loneliness/

Llinell ffôn neu e-bost am ddim bob awr o'r wythnos - Y Samariaid

Sgwrsiwch â rhywun am eich anawsterau - Ar gael i sgwrsio bob awr o'r wythnos dros y ffôn neu e-bost https://www.samaritans.org/wales/how-we-can-help/contact-samaritan/

UMABER

Cymorth â materion iechyd a lles yn ogystal â gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â sut i greu cysylltiadau drwy weithgaredd ystyrlon â phobl o'r un anian. https://www.umaber.co.uk/cyngor/iechydallesiant/

MIND Aberystwyth

I gael cymorth yn lleol cysylltwch â changen leol Mind i gael sgwrs a chefnogaeth fuddiol

Cyfeiriad: Y Cambria, Glan y Môr, Aberystwyth SY23 2AZ Ffôn: 01970 626225

Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr

Gall ein hymarferwyr cymwysedig eich helpu i ddeall unigrwydd a'r ffordd orau o greu cysylltiadau drwy weithgareddau cymdeithasol ystyrlon. Gallwch gofrestru â'n gwasanaeth ar-lein.