Defnyddio Alcohol a Sylweddau

Rydym ni'n cydnabod y gall camddefnyddio cyffuriau, gan gynnwys alcohol, achosi problemau i iechyd, perfformiad academaidd, perthnasau ac ymddygiad unigolyn. Felly, gall rheoli'r defnydd fod yn gymorth mawr i les a iechyd meddwl.

Mae'r dolenni isod yn cynnig amrywiaeth o blatfformau gwybodaeth er mwyn rhoi gwybod i chi am y gwahanol gymorth sydd ar gael:

Cymuned a chymorth ar-lein - Togetherall

Sgwrs â'r gymuned yn ddienw, asesiad a modiwlau hyfforddiant er mwyn eich helpu i ymdopi - ar gael am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. https://togetherall.com/

Sgwrsiwch â Frank ar-lein

Gwybodaeth onest ynglŷn â chyffuriau https://www.talktofrank.com/

MIND ar-lein

Egluro effaith defnyddio cyffuriau adloniant ar Iechyd Meddwl

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/drugs-recreational-drugs-alcohol/about-recreational-drugs/

GIG ar-lein

Gwybodaeth ynglŷn â rheoli dibyniaeth a thriniaeth https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/drug-addiction-getting-help/

TED TALK

Eliminating the Shame and Stigma of Addiction | Kathryn Helgaas Burgum | TEDxFargo https://www.youtube.com/watch?v=1Q5-j30opt0

GCAD - Gwasanaeth Cymorth Lleol

Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol - Lleol i Aberystwyth, sy'n rhoi cyngor a chymorth i'r rhai sydd â phroblem gyda sylweddau yn ogystal â chymorth i'r rhai sy'n poeni am ddefnydd rhywun arall o sylweddau. https://barod.cymru/cy/ble-i-gael-help/gwasanaethau-gorllewin/ddas-dyfed-drug-and-alcohol-service/

25 Rhodfa'r Gogledd
Aberystwyth
SY23 2JN
Ffoniwch: 03303 639997
Mynediad i'r Anabl: Oes  E-bost: confidential@d-das.co.uk

Llinellau Ffôn am ddim:

Llinell ffôn neu e-bost am ddim bob awr o'r wythnos - Y Samariaid

Sgwrsiwch â rhywun am eich anawsterau - Ar gael i sgwrsio bob awr o'r wythnos dros y ffôn neu e-bost https://www.samaritans.org/wales/how-we-can-help/contact-samaritan/

Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr

Gall ein hymarferwyr cymwysedig eich helpu gydag effaith hyn ar eich bywyd academaidd. Gallwch gofrestru â'n gwasanaeth ar-lein.