Perthnasau Iach o Bob Math

Bydd y cyflwyniad hwn yn eich helpu i greu a chynnal perthnasau iach o bob math yn y brifysgol - hyd yn oed eich perthynas â chi eich hun.

Rydym yn defnyddio sleidiau a thrafodaethau i ystyried y canlynol:

 • Cynorthwyo myfyriwr arall
 • Sut i farnu a yw perthynas yn iach
 • Sut i sylweddoli bod cysylltiadau’n rhai afiach
 • Cyfathrebu'n effeithiol
 • Sut i fod yn fwy pendant
 • Datrys gwrthdaro
 • Cydsynio

Dyddiadau

Dydd Mercher 13:30 – 15:00

 • 5 Hydref 2022
 • 9 Tachwedd 2022
 • 14 Rhagfyr 2022
 • 8 Chwefror 2023
 • 23 Mawrth 2023

Archebwch eich lle