Perthnasau Iach o Bob Math

Bydd y cyflwyniad hwn yn eich helpu i greu a chynnal perthnasau iach o bob math yn y brifysgol - hyd yn oed eich perthynas â chi eich hun.

Rydym yn defnyddio sleidiau a thrafodaethau i ystyried y canlynol:

  • Cynorthwyo myfyriwr arall
  • Sut i farnu a yw perthynas yn iach
  • Sut i sylweddoli bod cysylltiadau’n rhai afiach
  • Cyfathrebu'n effeithiol
  • Sut i fod yn fwy pendant
  • Datrys gwrthdaro
  • Cydsynio

Dyddiadau

Dydd Mercher 13:30 – 15:00

  • 8 Chwefror 2023
  • 23 Mawrth 2023

Archebwch eich lle