Rheoli Hwyliau Isel ac Iselder

Mae bod yn isel eich hwyl yn rhan naturiol o fywyd.  Weithiau gall ddechrau effeithio ar ein gallu i wneud y pethau yr hoffem eu gwneud.  Bydd y cyflwyniad hwn yn edrych ar ffyrdd ymarferol y gallwch gynorthwyo eich hun drwy gyfnodau o hwyliau isel a sut i reoli iselder.

Dyddiadau

Dydd Mercher 13:30 – 15:00

  • 18 Ionawr 2023
  • 8 Chwefror 2023
  • 8 Mawrth 2023
  • 5 Ebrill 2023
  • 24 Mai 2023

Archebwch eich lle