Microbau o Amgylch y Tŷ

Croeso i Wythnos Wyddoniaeth Prydain yma o Brifysgol Aberystwyth!

Mae bacteria o’n cwmpas ym mhob man. Weithiau y gallent achosi afiechydon os ydynt yn eu bwyta, felly mae cadw ein dwylo’n glad yn bwysig iawn. Gwnaethom gyfri'r bacteria ar arwynebau gwahanol mewn cegin, a chawsom rai canlyniadau diddorol.

CWESTIWN CWIS!

Ble mae'r rhan fwyaf o facteria yn byw yn y gegin?