Gwyddorau Ffisegol, 0.15

What3Words - amgen.mewndir.dechreuwr 

Mae 0.15 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad y Gwyddorau Ffisegol ar gampws Penglais (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.
View from back left
View from back right
View from front right
View from front left

Manylebau

Nifer y seddi: 265

Math o ystafell: darlithfa – seddi ar ogwydd

Maint yr ystafell: 217 m² (14m hyd x 15m lled)

Dim ffenestri

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa, ewch i mewn i’r cyntedd a throi i’r chwith. Mae 0.15 wedi’i lleoli ym mhen pellaf ardal y cyntedd y tu hwnt i 0.11 a 0.10. Gallwch fynd i mewn i 0.15 o ochr chwith neu ochr dde’r ystafell.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

2 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24