Gwyddorau Ffisegol, 0.15

Mae 0.15 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad y Gwyddorau Ffisegol ar gampws Penglais.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 33 (265 yn flaenorol)

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 217 m² (14m hyd x 15m lled)

Dim ffenestri

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Clywed: system dolen anwytho

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa, ewch i mewn i’r cyntedd a throi i’r chwith. Mae 0.15 wedi’i lleoli ym mhen pellaf ardal y cyntedd y tu hwnt i 0.11 a 0.10. Gallwch fynd i mewn i 0.15 o ochr chwith neu ochr dde’r ystafell.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

2 bwrdd gwyn