Gwyddorau Ffisegol, 1.49

Mae Ffiseg 1.49 wedi’i lleoli ar lawr cyntaf adeilad y Gwyddorau Ffisegol ar gampws Penglais.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 12 (44 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell gyfrifiaduron

Maint yr ystafell: tbc

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Wrth y brif fynedfa, ewch i mewn i’r cyntedd ac i fyny’r grisiau yn syth o’ch blaen i’r llawr cyntaf. Trowch i’r chwith a dilynwch y coridor i’r pen. Ewch drwy’r drysau dwbl ac mae 1.49 yn syth o’ch blaen.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

Bwrdd gwyn