Gwyddorau Ffisegol, 0.11

Mae 0.11 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad y Gwyddorau Ffisegol ar gampws Penglais.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 12 (88 yn flaenorol)

Math o ystafell: darlithfa

Maint yr ystafell: 75 m² (7.5m hyd x 10m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system dolen anwytho

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Wrth y brif fynedfa, ewch i mewn i’r cyntedd a throi i’r chwith. Mae 0.11 wedi’i lleoli ar ochr chwith y coridor ar ôl ystafell 0.10.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

2 bwrdd gwyn