Gwyddorau Ffisegol, 3.05

Mae 3.05 wedi’i lleoli ar drydydd llawr adeilad y Gwyddorau Ffisegol ar gampws Penglais. 

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 2 (18 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell seminar

Maint yr ystafell: 32 m² (4m hyd x 8m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i adeilad y Gwyddorau Ffisegol trwy’r brif fynedfa a chymryd y lifft i’r trydydd llawr.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

Bwrdd gwyn

Bwrdd du