Gwyddorau Ffisegol, 3.05

What3Words - clymu.disgleirdeb.helpwn 

Mae 3.05 wedi’i lleoli ar drydydd llawr adeilad y Gwyddorau Ffisegol ar gampws Penglais (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.
View from back
View from front

Manylebau

Nifer y seddi: 7

Math o ystafell: ystafell seminar

Maint yr ystafell: 32 m² (4m hyd x 8m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i adeilad y Gwyddorau Ffisegol trwy’r brif fynedfa a chymryd y lifft i’r trydydd llawr.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 taflunydd data

Bwrdd gwyn

Bwrdd du

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24