Gwyddorau Ffisegol, 3.02

Mae 3.02 wedi’i lleoli ar drydydd llawr adeilad y Gwyddorau Ffisegol ar gampws Penglais.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 8 (30 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: 49 m² (7.5m hyd x 6.5m lled)

Llenni blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i adeilad y Gwyddorau Ffisegol o’r brif fynedfa a chymryd y lifft i’r trydydd llawr.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

2 taflunydd data

3 bwrdd gwyn

Bwrdd du