Gwyddorau Ffisegol, 0.10

What3Words - cytundeb.maddeuwch.stordai 

Mae 0.10 wedi’i lleoli ar lawr gwaelod adeilad y Gwyddorau Ffisegol ar gampws Penglais (mapiau o'r Brifysgol).

Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.
View from door
View from back left
View from back right
View from front left

Manylebau

Nifer y seddi: 60

Math o ystafell: darlithfa – seddi ar ogwydd

Maint yr ystafell: 65 m² (9m hyd x 7m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: agen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP)*

Clywed: system Dolen Anwytho Cymorth Clyw (Pa gymorth clywed sydd ar gael yn yr ystafelloedd addysgu?)

*Cynghorir defnyddwyr sydd â phryderon yn ymwneud â symudedd i drefnu Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gyda’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (hse.office@aber.ac.uk), gan nad oes llwybr gwastad i fynd i mewn ac allan o’r ystafell hon.

Cyfarwyddiadau

Wrth y brif fynedfa, ewch i mewn i’r cyntedd a throi i’r chwith. Mae 0.10 wedi’i lleoli ar ochr dde’r coridor.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol

1 uned arddangos weledol

2 bwrdd gwyn

Canllaw Ystafelloedd Addysgu

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi datblygu’r canllaw hwn ynghylch defnyddio cyfarpar addysgu safonol yn yr ystafelloedd addysgu canolog – dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r ffeil Microsoft Word: Canllawiau Ystafelloedd Dysgu 2023-24