Pam Mynd i Brifysgol - Gweminar i Rieni

Wnaeth y sesiwn rhyngweithiol hwn amlinellu beth yw'r rhinweddau mynd i Brifysgol, a beth all myfyrwyr ei gael o fynychu Addysg Uwch. Edrychwyd ar broses o ddewis prifysgol, wrth amlinellu’r dyddiadau cau ar gyfer yr holl gamau. Roedd y sesiwn hyn yn addas i ddisgyblion Bl12 a 13 ond yn hefyd o fudd i rieni i gael gwybod y camau sy’n digwydd.

Mae mynd i'r brifysgol yn gam mawr i unrhyw berson ifanc, yn enwedig os ydynt yn gadael cartref am y tro cyntaf. Yn yr un modd fel riant neu warcheidwad mae'n naturiol eich bod chi'n teimlo'n bryderus am yr holl sefyllfa.

Felly, yn ogystal â'r gweminar uchod, dyluniwyd y canllaw yma i ateb cwestiynau fydd gennych o ran eich mab neu ferch sydd yn cychwyn yn y brifysgol cyn hir. 

Gwybodaeth i Rieni a Gwarcheidwaid