Llais y Myfyrwyr - Cyfres o Weminarau

Yn ein cyfres newydd o weminarau - Llais y Myfyrwyr - rydym yn cynnig 2 ddigwyddiad wythnosol rhyngweithiol 45 munud.

Rhoddir pwyslais ar yr hyn sydd i ddisgwyl yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr ynghyd ag ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan ddarparu mewnwelediad clir i brofiad myfyrwyr yn Aberystwyth.

Byddwch yn clywed barn myfyrwyr presennol ac yn derbyn rhywfaint o gyngor defnyddiol ac awgrymiadau ar gyfer y dyfodol.

Gweminarau ar y Gweill

Llais y Myfyrwyr – Llety a Lleoliad

Mawrth 9 - 17:15-18:00 - COFRESTRWCH YMA

Bydd y weminar yma’n canolbwyntio ar y canlynol:

 • Yr amrywiaeth o opsiynau llety sydd ar gael.
 • Costau byw.
 • Profiadau myfyrwyr sy’n byw yn llety’r Brifysgol.
 • Ystyried costau byw Aberystwyth o gymharu â lleoliadau dinasoedd mawr.
 • Harddwch naturiol Aber a thu hwnt. 
 • Pwysleisio’r ffaith bod y dref yn un cosmopolitaidd a chyfeillgar gyda nifer o aelodau staff y Brifysgol a’r myfyrwyr yn dod o dros 100 o wledydd.
 • Weithgareddau i wneud y tu mewn a thu allan i Aberystwyth.

Llais y Myfyrwyr – Chwaraeon a Chymdeithasau

March 16 - 17:15-18:00 - COFRESTRWCH YMA

Bydd y weminar hon yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • Ysgoloriaethau Chwaraeon: Esbonio’r gwahanol fathau o Ysgoloriaethau Chwaraeon sydd ar gael.
 • Ganolfan a’r Cyfleusterau Chwaraeon: Aelodaeth Blatinwm Am Ddim i’r Gampfa ar gyfer myfyrwyr sy’n byw yn llety’r Brifysgol.
 • Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau: Cyflwyniad i’r gwahanol glybiau a chymdeithasau sydd ar gael.
 • Crybwyll yr ystod eang o gymdeithasau sydd ar gael e.e; cymdeithasau academaidd, cymdeithasau sy’n seiliedig ar sgiliau ayyb.