2. Datblygu ac Adolygu

 • 2.1 Cyflwyniad i Ddatblygu ac Adolygu
 • 2.2 Cymeradwyo Modiwlau
 • 2.3 Crynodeb o’r Broses Cymeradwyo Cynllun
 • 2.4 Y Llwybr Cymeradwyo Mwyaf
 • 2.5 Y Llwybr Cymeradwyo Lleiaf
 • 2.6 Gohirio a Dileu Cynllun Astudio a Newid Teitl Cynllun
 • 2.7 Monitro Blynyddol y Cynlluniau a Ddysgir trwy Gwrs
 • 2.8 Adolygiad Adrannol Cyfnodol, yn cynnwys ail-ddilysu cyfnodol o'r ddarpariaeth
 • 2.9 Achrediad gan Gyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddiol (PSR)
 • 2.10 Archwiliad Ansawdd Adrannol Holiadur
 • 2.11 Panel Cymeradwyo Cynlluniau: dyddiadau a dyddiadau cau ar gyfer papurau
 • 2.12 Furflenni Templed