1. Sicrwydd Ansawdd yn Aberystwyth

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Adran 1 PDF

  • 1.1 Ynglŷn â’r Llawlyfr
  • 1.2 Systemau Sicrwydd Ansawdd
  • 1.3 Pwyllgorau Academaidd
  • 1.4 Swyddogion y Brifysgol gyda chyfrifoldebau Sicrwydd Ansawdd
  • 1.5 Lefelau cyfrifoldeb ar lefel Prifysgol ac Athrofa
  • 1.6 Perthynas Deuluol a Phersonol a/neu Broffesiynol
  • 1.7 Monitro ac Adolygu
  • 1.8 Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2023/2024: Crynodeb o’r Newidiadau Allweddol