9. Dysgu ac Addysgu

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Adran 9 PDF

  • 9.1 Dysgu ac Addysgu
  • 9.2 Meini Prawf ar gyfer Dyfarnu Graddau, Diplomâu a Thystysgrifau
  • 9.3 Cynllun Casglu a Throsglwyddo Credydau
  • 9.4 Cynlluniau gyda blwyddyn Rhyng-gwrs integredig (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant neu gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor)
  • 9.5 Cynlluniau Meistr a Ddysgir: Goruchwylio Traethodau Hir
  • 9.6 Cynlluniau iaith pedair blynedd gyda blwyddyn dramor
  • 9.7 Canllawiau ar drosglwyddo Credyd o sefydliadau eraill
  • 9.8 Cytundebau Dysgu ar gyfer myfyrwyr sy'n mynd allan ar gynlluniau cyfnewid
  • 9.9 Dysgu’n Seiliedig ar Waith a Lleoliadau Gwaith Myfyrwyr