5. Arholi Allanol ar gyfer Cynlluniau trwy Cwrs

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Mae'r adran hon wrthi'n cael ei datblygu.

 • 5.1 Cyflwyniad
 • 5.2 Meini Prawf ar gyfer Penodi
 • 5.3 Cyfnod y Penodiad
 • 5.4 Trefn Benodi
 • 5.5 Trefniadau Rhagarweiniol a Hawl i Weithio yn y DU
 • 5.6 Canllawiau ar Swyddogaeth Arholwyr Allanol
 • 5.7 Swyddogaeth Arholwyr Allanol mewn Byrddau Arholi
 • 5.8 Adroddiadau
 • 5.9 Darpariaeth Gydweithredol
 • 5.10 Ffioedd a Threuliau
 • 5.11 Terfynu Cytundeb
 • 5.12 Confensiynau Arholiadau
 • 5.13 Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Arholwyr Allanol