7. Graddau Ymchwil

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Adran 7 PDF

 • 7.1 Cyflwyniad
 • 7.2 Cyflwyno a Hyfforddi
 • 7.3 Arolygu Traethodau Ymchwil
 • 7.4 Traethodau PhD mewn Ffurf amgen
 • 7.5 Monitro Ymchwil
 • 7.6 Estyniadau i Derfynau Amser
 • 7.7 Aelodaeth a Chylch Gorchwyl Byrddau Arholi
 • 7.8 Meini Prawf ar gyfer Dyfarnu Graddau Ymchwil
 • 7.9 Canlyniadau Arholi Graddau Ymchwil
 • 7.10 Cwblhau’r Drefn Arholi
 • 7.11 Arholi Allanol Graddau Ymchwil
 • 7.12 Gweithgareddau Addysgu Uwchraddedig