7. Graddau Ymchwil

 • 7.1 Cyflwyniad
 • 7.2 Cyflwyno a Hyfforddi
 • 7.3 Arolygu Traethodau Ymchwil
 • 7.4 Traethodau PhD mewn Ffurf amgen
 • 7.6 Estyniadau i Derfynau Amser
 • 7.7 Aelodaeth a Chylch Gorchwyl Byrddau Arholi
 • 7.8 Meini Prawf ar gyfer Dyfarnu Graddau Ymchwil
 • 7.9 Canlyniadau Arholi Graddau Ymchwil
 • 7.10 Cwblhau’r Drefn Arholi
 • 7.11 Arholi Allanol Graddau Ymchwil
 • 7.12 Gweithgareddau Dysgu gan Uwchraddedigion