Myfyrwyr Uwchraddedigion

Sicrwydd o lety i Uwchraddedigion y flwyddyn 1af!

Ar ôl i chi fodloni telerau eich cynnig i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth a chadarnhau eich lle ar y cwrs, o ganol Mawrth ymlaen bydd y Swyddfa Llety yn cysylltu â chi drwy e-bost a phost yn eich gwahodd i wneud cais am lety.

Gwnewch gais erbyn 1 Medi yn y flwyddyn mynediad ac fydd yn rhaid ymateb i'ch cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig Llety ac fe sicrheir lle i chi yn ein llety neu mewn llety a reolir gennym*.

Ceisiadau Llety ar gyfer 2018/19 yn sgil agor mis Mawrth/Ebrill 2018 - Sut i Wneud Cais

Pam byw gyda ni?

Rydym yn gwybod bod gan uwchraddedigion a myfyrwyr PhD anghenion gwahanol i Israddedigion. Gyda hyn mewn golwg, mae ein llety yn cynnig y manteision canlynol i chi:

 • Dim ond £100 o Ffi Derbyn i'w dalu
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig 
 • Rhyngrwyd gwifredig a di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig.
 • Aelodaeth blatinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles
 • Yswiriant yn gynwysedig  
 • Help a chymorth 24/7- Gan gynnwys derbynfa wedi'i staffio.
 • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i'ch llety 
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle 
 • Lleoliad cyfleus yn agos i'r adnoddau academaidd ac adnoddau'r campws, yn ogystal â chanol y dref- Opsiynau llety  
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety 
 • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'.
 • Dewis i fyw gyda'ch ffrindiau mewn fflatiau/tai sydd â rhwng 2 a 10 o ystafelloedd gwely
 • Amrywiaeth o hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael

Byddwn yn gwneud ein gorau i roi myfyrwyr yn eu dewis cyntaf o lety ond yn anffodus nid yw hyn yn bosibl ym mhob achos.

Llety Uwchraddedigion

Rydym yn cydnabod bod rhai cyrsiau Uwchraddedig yn parhau am 52 wythnos felly rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfnodau trwydded, ond byddwch yn ymwybodol mai'r cyfnod hwyaf y gallwn gynnig yw 50 wythnos.

Mae'r llun uchod ar gael mewn fformat testun.

Cymryd Blwyddyn Allan

Bydd myfyrwyr sy'n cymryd blwyddyn allan mewn Diwydiant neu Dramor yn parhau i gael mynediad i'w cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth ac felly byddwch yn cael gwahoddiad i wneud cais am lety ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol yn yr un modd â myfyrwyr presennol eraill. Gwiriwch eich cyfrif e-bost yn gyson os gwelwch yn dda.

Gellir canfod gwybodaeth bellach am y cynlluniau hyn ar dudalennau Cynllun Blwyddyn Mewn Gwaith (CBG)

Dewisiadau Llety Arall

Fel myfyriwr uwchraddedig efallai yr hoffech fyw mewn Llety yn y Sector Preifat ac rydym yn cynnig cyngor a chymorth ynglŷn â hyn hefyd. Mae gennym gronfa ddata o dai rhent preifat y gallwch chwilio trwyddynt yn gyfleus ar-lein, os ydych chi angen unrhyw gymorth i chwilio cysylltwch â ni.

Os ydych chi’n dod i Aberystwyth gyda dibynyddion efallai yr hoffech edrych ar yr adran Llety i Deuluoedd a Chyplau.

*Gosodir telerau ac amodau; ewch i’n Polisi Blaenoriaethau i gael rhagor o fanylion.