Ffurflen enwebu ar gyfer Gwobrau Hybu’r Gymraeg Prifysgol Aberystwyth 2023

 

Ydych chi'n aelod o staff neu'n fyfyriwr?
Pa wobr ydych chi’n enwebu ar ei chyfer?
A yw'r enwebai yn aelod o staff neu'n fyfyriwr?