Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol

Oherwydd COVID-19, gall gwybodaeth am wasanaethau a chyfleusterau llyfrgell newid. Am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/libservicesmar2020/ 

Lleolir Llyfrgell y Gwyddorau fisegol ar 4ydd llawr adeilad y Gwyddorau Ffisegol ar gampws Penglais [Lleoliad]. Mae’r Llyfrgell hon yn cynnwys deunydd ar gyfer astudio mathemateg, ffiseg a chyfrifiadureg. Mae yma le i dros 100 o ddarllenwyr astudio.

 • Defnyddiwch y peiriant hunan-fenthyca / hunan ddychwelyd i fenthyca llyfrau ac i talu unrhyw ddyledion.
 • Pan na fydd staff ar gael, ceir cefnogaeth drwy:
  • Pigo'r ffon i fyny wrth y Desg Ymholiad a aros, mi fydd hyn yn cysylltu'n awtamatig gyda Llyfrgell Hugh Owen
  • Cyfathrebu â staff Desg Ymholiadau GG drwy wasanaeth Sgwrs Sydyn sydd ar gael ar wefan GG: http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/.
  • E-bostio gg@aber.ac.uk
 • Byddwch gystal â pharchu anghenion defnyddwyr eraill y Llyfrgell, gan beidio ag achosi sŵn diangen nac aflonyddu ar eraill.
 • Atgoffir holl ddefnyddwyr y llyfrgell bod rhaid cael eich Cerdyn Aber i gael mynediad i’r llyfrgell, ac i gofio cadw eich Cerdyn Aber pan yn gadael y llyfrgell.

Oriau agor

Mae ein horiau agor ar gael yma

 • Bydd y staff yn bresennol yn ddyddiol yn y llyfrgell yn ystod y tymor rhwng 14:00-15:00. Ni fydd staff yn y llyfrgell y tu allan i’r oriau hyn ond bydd mynediad i’r llyfrau, cyfnodolion, mannau astudio, cyfrifiaduron a’r argraffydd yn parhau yn ddibynnol ar  oriau agor/cau’r adeilad Wyddoniaeth Ffisegol.

Casgliadau

Mae daliadau pynciau yn ymdrin a chyfrifuadureg, mathemateg a ffiseg gan gynnwys y casgliad arbennig yma:

Gellir cael gwybodaeth am fenthyca o gasgliadau'r llyfrgell ar y dudalen hon

Cynllun llawr

Cyfleusterau

Hygyrchedd

Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol

Lleolir y Llyfrgell Gwyddorau ffisegol ar y 4ydd llawr o adeilad y Gwyddorau Ffisegol ar gampws Penglais [Lleoliad]. Mae’r Llyfrgell hon yn gartref i ddeunyddiau ar gyfer astudio mathemateg, ffiseg a chyfrifiadureg.

 • Defnyddiwch y peiriant hunan-fenthyca / hunan ddychwelyd i ddychwelyd llyfrau.
 • Mae cymorth a chefnogaeth ar gael drwy:
  • defnyddio Sgwrsiwch Nawr ar y dudalen yma
  • e-bostio gg@aber.ac.uk
 • Parchwch anghenion defnyddwyr eraill y Llyfrgell, a chadwch sŵn ac aflonyddwch i'r lleiafswm.
 • Atgoffir holl ddefnyddwyr y llyfrgell o'r angen o gael Cerdyn Aber i gael mynediad i’r llyfrgell, ac i sicrhau eu bod yn cadw eu Cerdyn Aber gyda nhw pan fyddant yn gadael.

Oriau agor

Mae ein horiau agor ar gael yma

Mynediad trwy rhag-archebu slot yn unig. Defnyddiwch ein tudalen rhag-archebu i archebu eich slot

Casgliadau

Mae daliadau pynciau yn ymdrin a chyfrifuadureg, mathemateg a ffiseg gan gynnwys y casgliad arbennig yma:

Gellir dod o hyd i wybodaeth am fenthyca o gasgliadau'r llyfrgelloedd ar y dudalen hon

Cynllun llawr

Cyfleusterau

Hygyrchedd

 • Mae ramp ar gael o'r brif fynedfa ar yr ochr dde o'r adeilad.
 • Mae'r cyfleusterau toiled hygyrch ar gael ar lawr gwaelod yr adeilad hwn.
 • Mae'r llyfrgell Gwyddorau Ffisegol ar y 4ydd llawr, ble gellir cael mynediad o'r lifft. Mae lifft ar gael o gyntedd y llyfrgell  i gael mynediad i brif gorff y llyfrgell.
 • Mae dolen sefydlu clyw ar gael wrth y ddesg ymholiadau.
 • Mae chwyddwydrauthrosluniau lliw ar gael i'w benthyg o'r ddesg  ymholiadau.
 • Gallwn drefnu i nôl deunyddiau darllen neu ddeunyddiau arall o fewn y llyfrgell yn barod i'w casglu neu astudio personol.
 • Cysylltwch â Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Swyddfa Diogelwch Iechyd a'r Amgylchedd,  i drefnu cynllun gwacau brys personol (PEEP) ar gyfer y llyfrgell berthnasol.

Os hoffech gael taith dywys o amgylch y cyfleusterau i drafod unrhyw ofynion penodol sydd gennych, cysylltwch â ni.