Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol

Oherwydd COVID-19, gall gwybodaeth am wasanaethau a chyfleusterau llyfrgell newid. Am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/libservicesmar2020/ 

Lleolir Llyfrgell y Gwyddorau fisegol ar 4ydd llawr adeilad y Gwyddorau Ffisegol ar gampws Penglais [Lleoliad]. Mae’r Llyfrgell hon yn cynnwys deunydd ar gyfer astudio mathemateg, ffiseg a chyfrifiadureg. Mae yma le i dros 100 o ddarllenwyr astudio.

 • Defnyddiwch y peiriant hunan-fenthyca / hunan ddychwelyd i fenthyca llyfrau ac i talu unrhyw ddyledion.
 • Pan na fydd staff ar gael, ceir cefnogaeth drwy:
  • Pigo'r ffon i fyny wrth y Desg Ymholiad a aros, mi fydd hyn yn cysylltu'n awtamatig gyda Llyfrgell Hugh Owen
  • Cyfathrebu â staff Desg Ymholiadau GG drwy wasanaeth Sgwrs Sydyn sydd ar gael ar wefan GG: http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/.
  • E-bostio gg@aber.ac.uk
 • Byddwch gystal â pharchu anghenion defnyddwyr eraill y Llyfrgell, gan beidio ag achosi sŵn diangen nac aflonyddu ar eraill.
 • Atgoffir holl ddefnyddwyr y llyfrgell bod rhaid cael eich Cerdyn Aber i gael mynediad i’r llyfrgell, ac i gofio cadw eich Cerdyn Aber pan yn gadael y llyfrgell.

Oriau agor

Mae ein horiau agor ar gael yma

 • Bydd y staff yn bresennol yn ddyddiol yn y llyfrgell yn ystod y tymor rhwng 14:00-15:00. Ni fydd staff yn y llyfrgell y tu allan i’r oriau hyn ond bydd mynediad i’r llyfrau, cyfnodolion, mannau astudio, cyfrifiaduron a’r argraffydd yn parhau yn ddibynnol ar  oriau agor/cau’r adeilad Wyddoniaeth Ffisegol.

Casgliadau

Mae daliadau pynciau yn ymdrin a chyfrifuadureg, mathemateg a ffiseg gan gynnwys y casgliad arbennig yma:

Gellir cael gwybodaeth am fenthyca o gasgliadau'r llyfrgell ar y dudalen hon

Cynllun llawr

Cyfleusterau

Hygyrchedd