Mae Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar gau dros yr haf. Bydd hi'n ailagor ar gyfer archebu mannau astudio a defnyddio cyfrifiaduron ar 27 Medi 2021

 

Lleolir Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar y 4ydd llawr o adeilad y Gwyddorau Ffisegol ar gampws Penglais [Lleoliad]. Mae’r Llyfrgell hon yn gartref i ddeunyddiau ar gyfer astudio mathemateg, ffiseg a chyfrifiadureg.

 • Defnyddiwch y peiriant hunan-fenthyca / hunan ddychwelyd i ddychwelyd llyfrau.
 • Mae cymorth a chefnogaeth ar gael drwy:
  • defnyddio Sgwrsiwch Nawr ar y dudalen yma
  • e-bostio gg@aber.ac.uk
 • Parchwch anghenion defnyddwyr eraill y Llyfrgell, a chadwch sŵn ac aflonyddwch i'r lleiafswm.
 • Atgoffir holl ddefnyddwyr y llyfrgell o'r angen o gael Cerdyn Aber i gael mynediad i’r llyfrgell, ac i sicrhau eu bod yn cadw eu Cerdyn Aber gyda nhw pan fyddant yn gadael.

Oriau agor

Mae ein horiau agor ar gael yma

Mynediad trwy rhag-archebu slot yn unig. Defnyddiwch ein tudalen rhag-archebu i archebu eich slot

Casgliadau

Mae daliadau pynciau yn ymdrin a chyfrifuadureg, mathemateg a ffiseg gan gynnwys y casgliad arbennig yma:

Gellir dod o hyd i wybodaeth am fenthyca o gasgliadau'r llyfrgelloedd ar y dudalen hon

Cynllun llawr

Cyfleusterau

Hygyrchedd

 • Mae ramp ar gael o'r brif fynedfa ar yr ochr dde o'r adeilad.
 • Mae'r cyfleusterau toiled hygyrch ar gael ar lawr gwaelod yr adeilad hwn.
 • Mae'r llyfrgell Gwyddorau Ffisegol ar y 4ydd llawr, ble gellir cael mynediad o'r lifft. Mae lifft ar gael o gyntedd y llyfrgell  i gael mynediad i brif gorff y llyfrgell.
 • Mae dolen sefydlu clyw ar gael wrth y ddesg ymholiadau.
 • Mae chwyddwydrauthrosluniau lliw ar gael i'w benthyg o'r ddesg  ymholiadau.
 • Gallwn drefnu i nôl deunyddiau darllen neu ddeunyddiau arall o fewn y llyfrgell yn barod i'w casglu neu astudio personol.
 • Cysylltwch â Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Swyddfa Diogelwch Iechyd a'r Amgylchedd,  i drefnu cynllun gwacau brys personol (PEEP) ar gyfer y llyfrgell berthnasol.

Os hoffech gael taith dywys o amgylch y cyfleusterau i drafod unrhyw ofynion penodol sydd gennych, cysylltwch â ni.