Beth yw AberYmlaen?

Mae AberYmlaen yn darparu ystod o hyfforddiant cysylltiedig â gwaith a chyfleoedd profiad gwaith i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Aberystwyth.

Mae manylion y cynlluniau sydd ar gael ar hyn o bryd wedi'u rhestru isod:

Cynllun Haf AberYmlaen

I bwy? Myfyrwyr israddedig yr 2il flwyddyn sy'n ceisio ennill profiad gwaith proffesiynol a sgiliau

Beth? Lleoliad gwaith 3-wythnos â thâl amser llawn mewn adran academaidd neu wasanaethau proffesiynol Prifysgol

Pryd? Yn anffodus, ni ellir cadarnhau darpariaeth Cynllun Haf 2021 eto oherwydd y sefyllfa barhaus o ganlyniad i Covid-19. Gwnawn nodir y manylion yma cyn gynted a fo’n bosibl a hysbysebir myfyrwyr cymwys drwy e-bost.

Sut? Bydd israddedigion yr 2il flwyddyn sydd wedi dweud wrthym nad ydynt wedi penderfynu ar eu gyrfa a/neu nad oes ganddynt lawer o brofiad gwaith, os o gwbl, yn cael manylion pellach. Gellir gwneud ymholiadau a mynegi diddordeb i aberforward@aber.ac.uk. Mae'r broses recriwtio yn cynnwys ffurflen gais ar-lein, rhestr fer a pharu lleoliadau (dim cyfweliadau).

Cynllun Graddedigion AberYmlaen

I bwy? Graddedigion diweddar (rhaglenni israddedig) nad ydynt yn gweithio (neu sy'n gweithio ond nad ydynt eto yn y math o rôl ar lefel raddedig y maent yn chwilio amdani) sy'n teimlo y byddent yn elwa ar gyfnod o brofiad gwaith lefel gradd

Beth? Cynllun 5 wythnos, llawn amser, â thâl, yn cynnwys gweithdai cynllunio gyrfa, cyflogadwyedd a chwilio am swydd, cymorth unigol a lleoliad gwaith 4 wythnos mewn adran gwasanaethau academaidd neu broffesiynol Prifysgol Aberystwyth

Pryd? Yn anffodus, ni ellir cadarnhau darpariaeth Cynllun Graddedigion 2021 eto oherwydd y sefyllfa barhaus o ganlyniad i Covid-19. Gwnawn nodir y manylion yma cyn gynted a fo’n bosibl a hysbysebir myfyrwyr cymwys drwy e-bost.

Sut? Bydd graddedigion diweddar (rhaglenni israddedig) yn derbyn manylion pellach. Gellir gwneud ymholiadau a mynegi diddordeb i aberymlaen@aber.ac.uk. Mae'r broses recriwtio yn cynnwys ffurflen gais ar-lein, rhestr fer a pharu lleoliadau (dim cyfweliadau).

AberYmlaen+

I bwy? Myfyrwyr ymchwil uwchraddedig cyfredol (MPhil, PhD) sydd eisiau profiad gwaith a sgiliau trosglwyddadwy mewn amgylchedd proffesiynol nad ydyw’n un academaidd

Beth? Profiad gwaith ac/neu waith prosiect â thâl (hyd at 72 awr, i gyd-fynd ag astudiaethau) gyda chyflogwr lleol

Pryd? Dim dyddiadau penodol

Sut? Gwahoddir myfyrwyr i gofrestru eu diddordeb yn y cynllun trwy ddefnyddio ffurflen ar-lein. Yna, anfonir manylion am gyfleoedd perthnasol at y myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y cynllun pan fydd cyflogwyr yn cadarnhau'r manylion hynny.