‘Y Gymru a Fydd? Culture, Social Justice and the Wales that will Be’

27 Chwefror 2015

Y Farwnes Kay Andrews, Dirprwy Lefarydd Tŷ'r Arglwyddi, i draddodi darlith gyhoeddus yn yr Hen Goleg ar ddydd Gwener 6 Mawrth.

Tyllu hen lynnoedd yn Affrica yn taflu goleuni newydd ar esblygiad dyn

26 Chwefror 2015

Bydd Prosiect Tyllu Bahir Chew, mewn rhan anghysbell o dde Ethiopia, yn darparu cofnod gwaddodol o newidiadau yn yr hinsawdd dros 500,000 o flynyddoedd.

Yr Athro John Rowlands

25 Chwefror 2015

Teyrngedau'n cael eu talu i’r Athro John Rowlands, cyn aelod staff yn Adran y Gymraeg, sydd wedi marw yn 76 oed.

Penodi Cyfarwyddwr Cyllid newydd

20 Chwefror 2015

Penodwyd Daniel Benham, cyn Brif Swyddog Ariannol gyda Sefydliad y Fagloriaeth Ryngwladol, yn Gyfarwyddwr Cyllid i Brifysgol Aberystwyth.

Syr John Rhŷs o Bonterwyd

19 Chwefror 2015

Cynhadledd i goffáu Syr John Rhŷs o Bonterwyd, un o sefydlwyr yr Academi Brydeinig a ddaeth yn Brifathro Coleg Iesu Rhydychen.

Y Guardian yn enwi awdur sy'n raddedig o Aberystwyth fel un o 'Wynebau newydd ffuglen'

18 Chwefror 2015

Kate Hamer, a raddiodd mewn Ysgrifennu Creadigol, yw un o awduron newydd mwyaf addawol  2015 yn ôl y Guardian.

Chwalu Rhwystrau i Newidiadau Gwirioneddol i’n Ffermio a’n Systemau Bwyd

18 Chwefror 2015

Prif Weithredwr Linking Environment and Farming, i draddodi darlith gyhoeddus gyntaf Sêr Cymru / Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol i Ynni Carbon Isel a’r Amgylchedd.

Talu teyrngedau i’r hanesydd Dr John Davies

17 Chwefror 2015

Gyda thristwch mawr y nodwn farwolaeth yr hanesydd a’r cyn-aelod staff, Dr John Davies a fu farw ar ddydd Llun 16 Chwefror.

Wythnos Werdd Prifysgol Aberystwyth, 16-20 Chwefror

13 Chwefror 2015

Trefnir Wythnos Werdd gyntaf Prifysgol Aberystwyth gan y Dîm Cynaliadwyedd y Brifysgol ar y cyd gydag Undeb Myfyrwyr Aberystwyth.

Llwyddiant i fyfyrwyr Marchnata Aberystwyth yn y Senedd

11 Chwefror 2015

Myfyrwyr yr Ysgol Rheolaeth a Busnes yn creu argraff ar farchnatwyr blaenllaw wrth iddynt gael eu coroni'n bencampwyr Brolio/The Pitch am yr ail flwyddyn yn olynol.

‘Untied Kingdom’: Syr Paul Silk i drafod gwaith y Comisiwn Silk

09 Chwefror 2015

Cadeirydd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru, Syr Paul Silk, i annerch seminar Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru a Chanolfan Materion Cyfreithiol Cymreig.

Gwobr Awdur y Flwyddyn i diwtor dysgu o bell

05 Chwefror 2015

Dr Jacqueline Jeynes o'r Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes yn ennill gwobr “Awdur y Flwyddyn” y Freelance Market News/The Writer’s Bureau.

Datblygu miled perlog i fynd i'r afael â chlefyd siwgr

04 Chwefror 2015

Proseict £0.5m i ddatblygu mathau newydd o’r cnwd sydd â Mynegai Glycemic (GI) isel yn cael ei arwain gan Dr Rattan Yadaf o IBERS.

Myfyriwr o Aberystwyth yn cipio gwobr Oedolyn Ifanc y Flwyddyn St John Cymru-Wales

04 Chwefror 2015

Nathan Hazelhurst yn derbyn y wobr yn Noson Wobrwyo Gwobrau Ieuenctid St John Cymru-Wales a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar ddydd Sul 1 Chwefror.

Sefydliad Coffa David Davies yn rhoi llwyfan i “Etty”

03 Chwefror 2015

Mae “Etty” yn addasiad o ddyddiaduron Etty Hillesum sy’n bortread o brofiad gwraig ifanc Iddewig yn yr Iseldiroedd yn ystod gormesiad y Natsïaid.

Ymchwil £2.76 miliwn ar gyfer cynaliadwyedd economaidd ceirch a'r diwydiant melino

02 Chwefror 2015

Tîm bridio ceirch arobryn IBERS yn sicrhau cyllid newydd ar gyfer ymchwil gyda'r nod o wella cynaliadwyedd economaidd ceirch.

Je Suis Charlie? Rhyddid a chyfyngiadau ar fynegiant

02 Chwefror 2015

Yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cynnal trafodaeth bord gron ar ganlyniadau’r ymosodiad ar y cylchgrawn dychanol Charlie Ebdo.