Sefydlu canolfan newydd i astudio gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru

30 Tachwedd 2016

Bydd Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru yn cynnwys Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru ac yn ffurfio cangen Aberystwyth o Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru.

Drama fyd-enwog Agatha Christie The Mousetrap yn dod i Aberystwyth

30 Tachwedd 2016

Mae taith 60 mlwyddiant y gampwaith gyffrous hon yn dod i ben gyda pherfformiadau yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Partneriaeth Prifysgol Aberystwyth ag ysgolion yn ennill canmoliaeth uchel mewn gwobrau cynaliadwyedd

29 Tachwedd 2016

Mae SusNet wedi ennill canmoliaeth uchel gan Cynnal Cymru-Sustain Wales yng Ngwobrau Cynnal Cymru 2016.

Croeso Cymru yn dyfarnu 5 Seren i Fferm Penglais

29 Tachwedd 2016

Fferm Penglais wedi ennill graddio llety pump seren gan Croeso Cymru.

Campws Arloesi a Menter Aberystwyth Cyfyngedig yn penodi ei Brif Swyddog Gweithredol cyntaf

29 Tachwedd 2016

Dr Rhian Hayward MBE, Pennaeth Cyfnewid Gwybodaeth yn Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi Prifysgol Aberystwyth, wedi ei phenodi'n Brif Weithredwr Campws Arloesi a Menter Aberystwyth.

Ysgol Gelf Aberystwyth yn nodi canmlwyddiant yr artist o Gymru, John Elwyn

28 Tachwedd 2016

Mae arddangosfa i nodi canmlwyddiant geni’r artist o Geredigion, John Elwyn, yn agor heddiw, ddydd Llun 28 Tachwedd 2016, yn Amgueddfa a Orielau Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth.

IBERS yn y Ffair Aeaf

25 Tachwedd 2016

Mi fydd Athrofa’r Gwyddorau Biolegol Amgylcheddol a Gwledig yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru'r wythnos nesaf, ddydd Llun 28 a dydd Mawrth 29 Tachwedd 2016.

Prifysgol Aberystwyth Mawrisiws yn cynnal cynhadledd ryngwladol ar drais yn erbyn menywod

24 Tachwedd 2016

Trais yn erbyn menywod fydd pwnc trafod cynhadledd ryngwladol ar Gampws Cangen Mawrisiws Prifysgol Aberystwyth ddydd Gwener 25 Tachwedd.

Agor ffenest ddigidol ar y gorffennol

23 Tachwedd 2016

Mae cofnodion myfyrwyr sy’n dyddio’n ôl bron 150 mlynedd yn cael eu digideiddio a’u trawsgrifio er mwyn hwyluso gwaith pori a chwilio.

Cyn-fyfyrwraig Celfyddyd Gain o Brifysgol Aberystwyth yn cyrraedd rownd derfynol Arlunydd Tirwedd y Flwyddyn

23 Tachwedd 2016

Cyn-fyfyrwraig a raddiodd mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Aberystwyth wedi cyrraedd y rownd derfynol o Sky Arts Arlunydd Tirwedd y Flwyddyn 2016.

Cyn-fyfyrwraig a raddiodd mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Aber yn cyrraedd rownd gynderfynol Arlunydd Tirwedd y Flwyddyn

22 Tachwedd 2016

Bydd myfyrwraig sy’n raddedig mewn Celfyddyd Gain, Kim Whitby, yn cystadlu yn y rownd gynderfynol Arlunydd Tirwedd y Flwyddyn sy'n cael ei darlledu heno (Nos Fawrth 22 Tachwedd) ar Sky Arts am 8 yr hwyr.

Coroni myfyrwyr y Gyfraith yn bencampwyr Ymryson Cyfreitha Cymru

22 Tachwedd 2016

Jake Woodcock a Jake Moses yn cipio pencampwriaeth Ymryson Cyfreitha Cenedlaethol Cymru a gynhaliwyd yn Ysgol y Gyfraith Aberystwyth ar 19 a 20 Tachwedd 2016.

Prifysgol Aberystwyth yn trafod buddugoliaeth Trump

21 Tachwedd 2016

Bydd buddugoliaeth Donald Trump yn etholiad arlywyddol yr Unol Daleithiau yn cael ei dadansoddi mewn trafodaeth ford gron arbennig ar nos Fawrth 29 Tachwedd.

Statws amgueddfa i’r Ysgol Gelf

18 Tachwedd 2016

Mae Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn Statws Amgueddfa Achredig gan Gyngor Celfyddydau Lloegr.

Gweddnewid labordy Daearyddiaeth

16 Tachwedd 2016

Mae labordy Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei hadnewyddu ar drothwy canmlwyddiant yr Adran yn 2017.

Y Gwyll: Tu Ôl i’r Llen

15 Tachwedd 2016

Cyfle i wylwyr Y Gwyll gamu ar set y gyfres dditectif arobryn fel rhan o arddangosfa newydd yn Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth.

Myfyriwr Aberystwyth yw 'Rhodocop' Eryri

15 Tachwedd 2016

Cenhadaeth Gruffydd Jones, sy’n wreiddiol o Bwllheli, yw rheoli'r planhigyn gormesol estron Rhododendron trwy ddefnyddio gwyddor y pridd.

Prifysgol Aberystwyth i gynnal Cystadleuaeth Ymryson Cyfreitha Genedlaethol Cymru

15 Tachwedd 2016

Bydd y Brifysgol yn croesawu myfyrwyr y gyfraith o bob rhan o’r wlad y penwythnos hwn, pan fydd yn cynnal Cystadleuaeth Ymryson Cyfreitha Genedlaethol Cymru.

Gwobr Aur EcoCampus i Brifysgol Aberystwyth

15 Tachwedd 2016

Dyfarnwyd Gwobr Aur EcoCampus i Brifysgol Aberystwyth yn dilyn archwiliad annibynnol o'i system rheoli amgylcheddol.

Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi rhaglen y Clwb Merlod

14 Tachwedd 2016

Bydd y Brifysgol yn helpu i ddatblygu marchogwyr y dyfodol.

Gwobr Menter Aber yn cynnig llwybr llwyddiant

14 Tachwedd 2016

£10,000 ar gael i'r unigolyn neu'r tîm buddugol i’w fuddsoddi mewn offer, adnoddau neu wasanaethau proffesiynol er mwyn troi ei/u dyfais neu’r syniad busnes cychwynnol yn realiti.

Ailasesu George Whitefield

11 Tachwedd 2016

Mae cyhoeddi  llyfr ar fywyd a gwaith yr efengylydd Americanaidd o’r 18fed ganrif George Whitefield yn amserol yn sgil buddugoliaeth Donald Trump yn ôl un o’r awduron.

Lansio Cyfnewidfa Iaith

10 Tachwedd 2016

Lansiwyd Cyfnewidfa Iaith i hyrwyddo cyfleoedd dysgu iaith i fyfyrwyr a staff ar draws y Brifysgol.

Urddo Andrew Guy MBE yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth

09 Tachwedd 2016

Cyflwynwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Andrew Guy MBE, Cadeirydd y Coaching Inn Group a sy’n raddedig o Brifysgol.


 

Cymrodoriaeth yn croesawu llenor o India i Gymru

08 Tachwedd 2016

Mae un o brif cyfieithwyr llenyddol India, Venkateswar Ramaswamy, yn treulio cyfnod preswyl ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Ailethol Athro yn y Gyfraith i gorff hawliau dynol Ewropeaidd

08 Tachwedd 2016

Mae’r Athro o Gyfriath Ryszard Piotrowicz wedi'i ail-ethol i GRETA, grwp arbenigol Cyngor Ewrop sy’n brwydro yn erbyn masnachu pobl. 

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal noson canlyniadau etholiad UDA

07 Tachwedd 2016

Bydd arbenigwyr o'n Hadran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn trafod ac yn dadansoddi wrth i'r canlyniadau ddod i law.

Bwrsariaeth Newydd i Fyfyrwyr Aberystwyth

07 Tachwedd 2016

Mae dyn busnes o Dde Affrica sydd bellach yn byw yng Nghymru wedi rhoi rhodd hael i helpu myfyrwyr.

Galw am fwy o fuddsoddiad mewn ymchwil i wyddoniaeth amaethyddol

04 Tachwedd 2016

Yr Athro Peter Midmore yn galw am fwy o fuddsoddiad mewn ymchwil i wyddoniaeth amaethyddol yn ystod cynhadledd ryngwladol yn Rhufain.

Academydd o Aberystwyth i annerch Uwch-gynhadledd Dechnoleg India-DU

04 Tachwedd 2016

Bydd yr Athro Chris Price, arbenigwr ym maes Rhesymu Uwch, yn annerch prif gynhadledd technoleg a gwybodaeth India sydd yn cael ei chynnal yn Delhi Newydd ar 7-9 Tachwedd.

Prif Weinidog Cymru yn hel straeon am ei ddyddiau coleg

04 Tachwedd 2016

Bu Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, yn rhannu atgofion am ei ddyddiau yn y Coleg Ger y Lli mewn digwyddiad arbennig i ddathlu sylfaenwyr Prifysgol Aberystwyth Ddydd Iau 3 Tachwedd 2016.

Artist nodedig yn ymuno â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

03 Tachwedd 2016

Y curadur, gweinyddwr y celfyddydau ac artist profiadol, Steffan Jones-Hughes wedi’i benodi'n Reolwr Celfyddydau Gweledol Canolfan Celfyddydau Aberystwyth.

Cerrig gleision Penfro a Chôr y Cewri

03 Tachwedd 2016

Y cysylltiad rhwng cerrig gleision gogledd Penfro a Chôr y Cewri fydd pwnc darlith gyhoeddus gan Dr Richard Bevins, Ceidwad y Gwyddorau Naturiol yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, nos Fawrth 8 Tachwedd.

Lansio cyfres o lyfrau darllen newydd sbon i blant

02 Tachwedd 2016

CAA (Cyhoeddwr Adnoddau Addysg), Prifysgol Abertystwyth, wedi lansio cyfres o lyfrau newydd sbon ar gyfer plant.

Dathlu 80 mlynedd o deledu’r BBC

02 Tachwedd 2016

Mae Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth University wedi bod yn rhan o brosiect hanes ar-lein i nodi 80 mlynedd ers y darllediad teledu cyntaf erioed ar y BBC.

Grantiau i brosiect sy’n darparu cymorth cyfreithiol i gyn-filwyr

02 Tachwedd 2016

Ysgol y Gyfraith Aberystwyth yn sicrhau bron i £25,000 tuag at brosiect sy’n cynnig cyngor cyfreithiol rhad ac am ddim i gyn-filwyr a’u teuluoedd.

Llyngyr y rwmen bellach yn gyffredin iawn yng Nghymru

01 Tachwedd 2016

Cyhoeddi astudiaeth i lyngyr y rwmen ar ffermydd Cymru gan wyddonwyr o IBERS a CFfI Cymru yn y cyfnodolyn Parasitology.