Disgyblion blwyddyn 10 yn pwyso a mesur eu hopsiynau

28 Mawrth 2018

Bydd disgyblion Blwyddyn 10 o ysgolion ledled y canolbarth a’r gorllewin yn pwyso a mesur yr opsiynau sydd ar gael iddynt ar ôl gwneud eu TGAU mewn cwrs preswyl tridiau a gynhelir ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ystod gwyliau’r Pasg.

Drwy ddrws dychymyg: y diwylliant hunlun yn llunio ein dyfodol?

28 Mawrth 2018

Mae ffilm am ddyfodol y diwylliant hunlun a gynhyrchwyd gan ddau o ddarlithwyr cyfryngau ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Dysgu ar Sgrin, Cyngor Ffilm a Fideo Prifysgolion Prydain 2018.

Buddsoddiad o bwys i Theatr y Werin

27 Mawrth 2018

Bydd Theatr y Werin, yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, yn cau ei drysau ar 3 Ebrill ar gyfer y prosiect £0.75m, a fydd yn cynnwys gosod system drydanol gyfan newydd am y tro cyntaf ers iddi agor yn 1972.

Gwella iechyd a lleihau anghydraddoldeb yng nghanolbarth Cymru

26 Mawrth 2018

Canolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig yn cynnal cyfarfod agored i drafod gwella iechyd a lleihau anghydraddoldeb yng nghanolbarth Cymru nos Iau 5 Ebril 2018.

Ymchwil yn dangos bod Titw Mawr trefol yn fwy ymosodol

26 Mawrth 2018

Mae Titw Mawr sy'n byw mewn ardaloedd trefol yn fwy digywilydd ac ymosodol na’u cyfoedion gwledig wrth amddiffyn eu tiriogaeth, yn ôl ymchwil sydd wedi ei gyhoeddi yn Scientific Reports.

Lansio Cyffro a Rhyfeddod Gwyddoniaeth

23 Mawrth 2018

Cafodd gwefan wyddoniaeth newydd ar gyfer disgyblion 7-16 oed ei lansio gan CAA Cymru, Prifysgol Aberystwyth ddydd Iau 22 Mawrth, 2018.

UMCA yn symud i gartef newydd dros dro

23 Mawrth 2018

Mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) yn symud i gartref newydd yn ystod y diwrnodau nesaf, fel rhan o’r paratoadau ar gyfer dechrau ar y gwaith o adnewyddu Neuadd Pantycelyn.

Ap gwallt a harddwch yn ennill InvEnterPrize 2018

23 Mawrth 2018

Ap ffôn symudol sydd wedi’i gynllunio i chwyldroi apwyntiadau yn y sector gwallt a harddwch yw enillydd gwobr InvEnterPrize Prifysgol Aberystwyth am 2018.

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Gŵyl Dewi Prifysgol Aberystwyth

19 Mawrth 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi anrhydeddu pedwar unigolyn am eu cyfraniad at y Gymraeg mewn seremoni arbennig yn yr Hen Goleg.

Ail-ethol Vladimir Putin: sut mae deall byd-olwg arlywydd Rwsia

19 Mawrth 2018

Mewn erthygl yn The Conversation mae Dr Jenny Mathers o'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn trafod ail-ethol Vladimir Putin am ei bedwerydd tymor. Nid yw Putin ar delerau da iawn gyda gweddill y byd, ond a yw hyn yn ei boeni?


 

Ai Cymro oedd Padrig Sant?

19 Mawrth 2018

Heb amheuaeth cafodd Padrig Sant ei eni yng ngorllewin Prydain, ond fe ddewisodd Iwerddon yn hytrach na gwlad ei enedigaeth. Beth arall ydym ni’n ei wybod am ei gysylltiadau â Chymru yn y bumed ganrif? Dr Simon Rodway fu'n ystyried y dystiolaeth.

Cyhoeddi rhestr fer InvEnterPrize 2018

16 Mawrth 2018

Mae’r rhestr fer ar gyfer gwobr menter flynyddol Prifysgol Aberystwyth, sydd yn werth £10,000 i’r enillydd, wedi ei chyhoeddi.

Cyfnod enwebu wedi dechrau ar gyfer gwobrau’r staff a’r myfyrwyr

14 Mawrth 2018

Mae cyfnod enwebu UMAber yn Dathlu: Gwobrau'r Staff a'r Myfyrwyr, ar agor. Mae'r gwobrau'n gyfle i gydnabod staff, cynrychiolwyr academaidd a myfyrwyr am eu gwaith.


 

Anrhydeddu darlithydd mathemateg am waith iaith

14 Mawrth 2018

Mae darlithydd o Brifysgol Aberystwyth wedi ei anrhydeddu am ei waith yn hyrwyddo mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Myfyrwyr o Aberystwyth i fynychu cynhadledd Menywod mewn Ffiseg

14 Mawrth 2018

Bydd dwy fyfyrwraig yn cynrychioli Prifysgol Aberystwyth yng Nghynhadledd Menywod Israddedig mewn Ffiseg (CUWiP) y DU 2018 yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Anturio a Darganfod: Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth yn dechrau ym Mhrifysgol Aberystwyth

13 Mawrth 2018

Bydd cannoedd o ddisgyblion ysgol o ganolbarth a gorllewin Cymru yn ymweld â Phrifysgol Aberystwyth heddiw, fory a dydd Iau – 13 – 15 Mawrth 2018, wrth i’r Brifysgol ddathlu Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth.

Philomusica – O Rwsia i Iwerddon

13 Mawrth 2018

Bydd cyfle i gerddgarwyr glywed rhai o gerddorion cerddorfaol gorau gorllewin Cymru mewn perfformiad ysblennydd nos Sadwrn yma, 17 Mawrth, pan fydd Philomusica yn perfformio yn y Neuadd Fawr yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Cyfle i leisio barn ar ddyfodol y Cynulliad Cenedlaethol

12 Mawrth 2018

Bydd cyfle i drigolion Ceredigion ddweud eu dweud am ddyfodol y Cynulliad Cenedlaethol mewn cyfarfod agored ar nos Iau, 15 Mawrth 2018 am 6 yr hwyr yng Nghanolfan Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth.

Myfyrwyr Aberystwyth yn ennill cystadleuaeth grawnfwydydd y DU

09 Mawrth 2018

Mae tîm o fyfyrwyr o Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth wedi curo 13 o dimau prifysgolion a cholegau eraill i godi Cwpan Agronomeg NIAB 2017.

Y cyn-Arglwydd Brif Ustus i drafod dyfodol cyfiawnder yng Nghymru

09 Mawrth 2018

Bydd yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, cyn-Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, yn trafod dyfodol cyfiawnder yng Nghymru mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau 22 Mawrth 2018.

Myfyriwr seicoleg a’i ast ddefaid yn anelu am bencampwriaeth Crufts

08 Mawrth 2018

Mae'r myfyriwr seicoleg Ben Tandy a’i gyfeilles ffyddlon Haze, ast ddefaid deirblwydd, yn wynebu’r her o gystadlu yn sioe gŵn bwysicaf y byd yr wythnos hon.

Parasitiaid: y da, y drwg a’r hyll

08 Mawrth 2018

Bydd parasitolegwyr blaenllaw'r byd yn ymgynnull yn Aberystwyth ar gyfer Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Brydeinig Parasitoleg o 8 tan 11 Ebrill 2018.

Pabell Ames newydd i Seicoleg Aber

08 Mawrth 2018

Mae Adran Seicoleg Prifysgol Aberystwyth wedi creu’r hyn a ystyrir yr Ystafell Ames dros dro gyntaf yn y byd.

Saith seren - Prifysgol Aberystwyth ar rhestrau byr gwobrau WhatUni

07 Mawrth 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ei chynnwys ar saith restr fer ar gyfer gwobrau WhatUni Student Choice Awards 2018.

Gwobr Cronfa J D R a Gwyneth Thomas i ‘Rhodocop’

07 Mawrth 2018

Ymchwilydd o Brifysgol Aberystwyth sydd yn astudio ffyrdd o reoli rhododendron yw’r cyntaf i dderbyn ysgoloriaeth ym maes gwyddoniaeth a’r economi wledig.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

06 Mawrth 2018

Mae'r heriau a wynebir gan fenywod mudol a dathlu cyfraniad menywod at y Brifysgol o’i dyddiau cynnar yn rhan o raglen o ddigwyddiadau i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018 yr wythnos hon.

Tystiolaeth angof yn datgelu perthynas Winston Churchill

01 Mawrth 2018

Ymchwil newydd yn dangos i Winston Churchill gael perthynas fer gydag un o ffigyrrau amlycaf y byd cymdeithasol, Y Foneddiges Doris Castlerosse yn y 1930au, yn ôl ei gyn ysgrifennydd preifat.