De Beers i werthu diemwntau synthetig: dyma sut y cânt eu gwneud

04 Mehefin 2018





CAA Cymru yn cyhoeddi llyfrau newydd i oedolion sy’n dysgu Cymraeg

05 Mehefin 2018

Mae copi cyntaf o gyfrol newydd i oedolion sydd yn dysgu Cymraeg, Wynne Evans – o Gaerfyrddin i Go Compare,  wedi ei chyflywno i Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.

Gwobr Aur Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu i Brifysgol Aberystwyth

06 Mehefin 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ennill Aur yn y Fframwaith a Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr (FfRhA) a gyhoeddwyd heddiw ddydd Mercher 6 Mehefin 2018.

Cytundeb cyhoeddi mawr i fyfyriwr doethuriaeth o Brifysgol Aberystwyth

06 Mehefin 2018

Mae myfyriwr Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi sicrhau'r cytundeb gyda Picador, un o gyhoeddwyr ffuglen mwyaf ei bri yn y byd.

Myfyrwyr mentrus yn lansio ap gwallt a harddwch

11 Mehefin 2018

Mae myfyrwyr mentrus o Aberystwyth wedi lansio ap ffôn symudol a all chwyldroi’r ffordd mae pobl yn gwneud apwyntiadau yn y sector gwallt a harddwch.

Rhestr fer i Brifysgol Aberystwyth am wobr LGBT+

11 Mehefin 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cael ei henwebu am wobr cydraddoldeb sector gyhoeddus yng ngwobrau PinkNews 2018.

Ysgolhaig o’r Brifysgol Haf yn cael ei benodi i bwyllgor Iechyd

12 Mehefin 2018

Mae myfyriwr chweched dosbarth a gwblhaodd Brifysgol Haf Prifysgol Aberystwyth blwyddyn diwethaf wedi cael ei benodi’n aelod o’i Gyngor Iechyd Cymunedol lleol.

Gwyddonydd môr o Aberystwyth yn ymuno â thaith i’r Arctig

14 Mehefin 2018

Mae biolegydd môr o Brifysgol Aberystwyth yn ymuno ag astudiaeth ryngwladol i effaith newid yn yr hinsawdd ar ecosystem Cefnfor yr Arctig sy’n codi hwyl yr wythnos hon.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Wythnos Roboteg

15 Mehefin 2018

Mae peirianwyr ac adeiladwyr robot o bob oed i gymryd rhan yn Wythnos Roboteg Aberystwyth sy’n cael ei chynnal o 25 tan 30 Mehefin 2018.

Daearegwr yn cyhoeddi llyfr am ddaeareg gwinllanoedd

07 Mehefin 2018

Wrth i gynhyrchwyr gwin ganu clodydd y priddoedd lle mae’u gwinllanoedd yn tyfu, mae llyfr newydd gan ddaearegwr o Brifysgol Aberystwyth yn ystyried sut y gall daeareg ddylanwadu ar winllan a’i chynnyrch.

Adroddiad newydd yn amlygu partneriaethau prifysgolion a’u cymunedau

18 Mehefin 2018

Mae’r gwaith mae prifysgolion Cymru yn ei wneud yn eu cymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn cael ei amlinellu mewn adroddiad newydd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Cydnabod cyfraniad oes academydd o Aberystwyth i faes Cysylltiadau Rhyngwladol

29 Mai 2018

Mae cyfraniad oes arbenigwr blaenllaw ym maes astudiaethau strategol, damcaniaeth cysylltiadau rhyngwladol a diogelwch byd-eang wedi ei gydnabod gan Gymdeithas Astudiaethau Rhyngwladol Prydain (BISA).

Dadorchuddio model maint llawn o grwydryn ExoMars yn ystod Wythnos Roboteg Aberystwyth

22 Mehefin 2018

Mae gwyddonwyr gofod Prifysgol Aberystwyth sydd yn gweithio ar daith yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd/Roscosmos ExoMars sydd i lanio ar y blaned Mawrth yn 2021 wedi adeiladu model maint llawn o’r crwydryn.